Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Drony bojowe wywołały dyskusję w społeczeństwie!

Autorzy: 
Inf. prasowa

Dnia 29 stycznia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie spotkali się eksperci z wielu dziedzin - m.in. prawnicy, etycy, kulturoznawcy oraz politolodzy, aby rozmawiać o różnych aspektach nabycia oraz użycia przez Polskę  systemów dronów bojowych.

Wszystko to za sprawą Konferencji "5 ton nad ziemią. Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa". Nie brakowało chętnych, aby przysłuchiwać się trwającej dyskusji - w konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych, koła naukowe z całej Polski, a także zainteresowani tematyką mieszkańcy Warszawy. Obecność przedstawicieli różnych środowisk sprawiła, że konferencja miała interdyscyplinarny charakter i skłaniała do patrzenia na problematykę z różnych perspektyw. W trakcie konferencji  przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zaprezentowali drony rozpoznawcze będące w posiadaniu Szkoły Orląt, na których odbywa się szkolenie operatorów. Wydarzenie było połączone z finałem konkursu debat, podsumowaniem rezultatów projektu oraz projekcją filmu dokumentalnego “Drone”.

Osoby, które nie mogły przybyć na wydarzenie, będą mogły zapoznać się z zapisem video paneli dyskusyjnych umieszczonym pod koniec lutego na kanale YouTube Kampanii 5 ton nad ziemią. Uzupełnieniem dyskusji jest publikacja “Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego” dostępna bezpłatnie pod adresem: http://5ton.pl/wp-content/uploads/2015/12/SDB_e-book.pdf.

Konferencja została zorganizowana na zakończenie Kampanii społecznej "5 ton nad ziemią", będącej głównym działaniem projektu "Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców". Pomimo, iż projekt kończy się, organizatorzy pozostają otwarci na nowe działania i zachęcają wszystkich zainteresowanych tematyką do kontaktu pod adresem kampania5ton@gmail.com

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytut Północny, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. KazimierzaPułaskiego, Academic Security Forum, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Collegium Civitas.

###

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, Instytut Mikromakro, Stowarzyszenie Amnesty International Polska, Fundację Polska Debatuje, PolskiCzerwonyKrzyż oraz Norweskie Stowarzyszenie Pokojowe Fredslaget.

Kontakt do organizatorów
kampania5ton@gmail.com
www.5ton.pl ,
Fb: www.facebook.com/patrzwyzej, Twitter: @5_tnz

Kampania społeczna “5 ton nad ziemią.” jest realizowana jako główne działanie projektu “Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Liderem projektu jest fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR), w partnerstwie z Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Pokoju (Fredslaget), Polskim Czerwonym Krzyżem i Fundacją Polska Debatuje.
 

Reklama