Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Dni Białorusi

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna

Zapraszamy na debatę z okazji Dni Białorusi:

Dni Białorusi
5 grudnia 2012


10.00-10.15 - Otwarcie Dni Białorusi
Panel Dyskusyjny I: „Białoruś na arenie międzynarodowej”

10.15-10.45 Łukasz Muszyński, UŁ, Kij czy marchewka? Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Białorusi po 2004 roku.

10.45-11.15 Dominik Cholewski, UŁ, Białoruś a Partnerwstwo Wschodnie

11.15-12.00 Franak Viachorka, UW, Wybory 19 grudnia 2010 - jak było naprawdę? Co działo się na Placu Październikowym, czym te wybory różniły się od innych. Reakcje środowiska międzynarodowego.

12.00-12.30 Katarzyna Peszyńska-Drews, UŁ, Działania środowiska międzynarodowego na rzecz Białorusi.


12.30-12.45 Przerwa Kawowa Panel

Dyskusyjny II: "Opozycja i próby demokratyzacji Białorusi"


12.45-13.15 Andrzej Stopczyński, UŁ, Opozycjoniści na Białorusi - najważniejsze postacie, ich sukcesy i porażki oraz działania.

13.15-14.15 Franak Viachorka, UW, Od podziemnego liceum do więzienia. Sposoby walki z reżimem.

14.15-14.45 mgr Marcin Giełzak, UŁ, Reżim Łukaszenki w zarysie historycznym - upadek ZSRR, pierwsze wolne wybory, przebieg autorytarnych rządów.

14.45-15.15 Piotr Korczakowski, UŁ, Życie pod władzą dyktatora. Podobieństwa i różnice: Łukaszenko i Kaddafi.


15.15 - 16.00 Przerwa obiadowa


Panel III „Perspektywy Białorusi”


16.00-16.30 Mariusz Ziarkowski, UŁ, Czy Białoruś może być dziedzicem tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego?

16.30-17.00 Igor Płusa, UŁ, Białoruś w przyszłości - jakie są perspektywy, czy uda się jej stać się państwem demokratycznym?

17.00-17.30 Grzegorz Witczak, UŁ, Czy rewolucja jest możliwa dzięki nowym mediom? Rola internetu oraz portali społecznościowych na Białorusi.

6 grudnia 2012

 

10.00 - 12.00 Pisanie listów do opozycjonistów przebywających w białoruskich więzieniach

Pokazy filmów 

 

12.00- 12.20 Pokaz fragmentu filmu „Lekcja Białoruskiego”

12.20-13.20 Pokaz filmu „Białoruskie Marzenie”

13.30-14.30 Pokaz Filmu „Dosyć!”

14.30-15.30 Film dotyczący sytuacji diaspory polskiej w Republice Białoruś autorstwa Sekcji Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszenia Promocji Polski i jej Stolicy z siedziba w Warszawie.

 

    

Reklama