Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Chorwacja w Unii Europejskiej

Autorzy: 
Michał Rulski

W obecnym dyskursie na temat przyszłości Unii Europejskiej większość analityków skupia się na sprawach wewnętrznych, obecnym kryzysie strefy euro, instytucji europejskich czy też problemach z zadłużeniem poszczególnych państw członkowskich. Zapominając po części o postępującym rozszerzeniu UE o Chorwację. I właśnie zagadnieniom związanym z tym procesem przypatrzyli się Jan Muś oraz Marta Szpala w swojej książce pt. Chorwacja w Unii Europejskiej, wydanej w serii ,,Bałkany XX/XXI”.

Po zapoznaniu się w tą pozycją mogę śmiało powiedzieć, iż jest to małe i podręcznie kompendium wiedzy na temat drogi chorwackiego państwa od końca II Jugosławii poprzez przemiany wewnętrzne ku zintegrowaniu się z Unią Europejską, nie zapominając o prognozowaniu w kwestii roli tego kraju w zjednoczonej Europie.

Praca składa się ze słowa wstępnego autorstwa Ivana Del Vechio, ambasadora Republiki Chorwackiej w RP, czterech rozdziałów oraz wskazówek bibliograficznych i załączników. Nie da się ukryć, iż największym plusem tej książki jest użyteczna, jasna i pełna struktura, umożliwiająca czytelnikowi łatwe zapoznanie się z poszczególnymi problemami Chorwacji, dążącej do akcesji. Najbardziej rozbudowaną częścią jest rozdział III pt. Chorwacja w Unii Europejskiej, w którym to autorzy precyzyjnie opisali jak obecność tego bałkańskiego państwa zaznaczy się w instytucjach UE, w kształtowaniu budżetu, tworzenia poszczególnych polityk (m. in. polityki rolnej czy spójności) czy też jakie indywidualne wyzwania stoją przed Zagrzebiem tuż przed, jak i po znalezieniu się w gronie państw unijnych.

Autorzy prócz tego, że ostatni rozdział poświęcili konkluzjom i wnioskom dla Polski, to na wcześniejszych stronach starali się zamieścić odniesienia i porównania pomiędzy sytuacją RP przed i po 1 maja 2004 r. a staraniami Zagrzebia. To dobre dopełnienie analizowania chorwackiej drogi do UE, w szczególności iż blisko 9 lat po naszej akcesji społeczeństwo nie do końca odnajduje się w poszczególnych aspektach natury unijnej. Warto zaznaczyć, iż sama praca zawiera cześć w języku angielskim, co rozszerza grono odbiorców i potencjalnie zainteresowanych tą tematyką.

Jeżeli mówić o minusach tej pozycji, to za mankament można uznać jej wielkość – raptem 69 stron w jednym z języków, choć oczywiście nie umniejsza to wartości samej treści. Praca Musia i Szpali daje po prostu dobrą bazę dla dalszego śledzenia losów Chorwacji i innych krajów regionu w integracji oraz kooperacji z Brukselą, w szczególności iż autorzy podali gdzie takowych informacji szukać. Poza tym dalsze działania Zagrzebia, starającego włączyć się w proces integracji europejskiej, dadzą nowe informacje oraz dane, służące go dopełnienia dotychczasowych obserwacji i analiz.

Tytuł: Chorwacja w Unii Europejskiej
Autorzy: Jan Muś, Marta Szpala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce i rok wydania: Łódź 2011
Stron: 176
ISBN: 978-83-7525-678-9

Tags:

Reklama