Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Chorwacja w Unii Europejskiej

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Podpisany w grudniu 2011 r., w trakcie polskiej prezydencji, Traktat Akcesyjny przewiduje, że od 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się członkiem Unii Europejskiej. Niewątpliwie, jest to duży sukces dla tego bałkańskiego kraju, który w kilkanaście lat po zakończeniu wojny, dołącza do rodziny państw skupionych w Unii. Postępy Chorwacji na drodze do Unii Europejskiej zostały przedstawione przez Jana Musia i Martę Szpalę w książce „Chorwacja w Unii Europejskiej”, drugiej publikacji, prowadzonej przez Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”, serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”.

W odróżnieniu od pierwszej, bardzo rozbudowanej pozycji na temat Bośni, tym razem otrzymujemy niezwykle syntetyczną, niespełna 180 stronicową książkę dotykającą problematyki integracji Chorwacji ze strukturami UE. Co więcej, zasadniczy tekst stanowi wyłącznie połowę książki (drugą zajmuje przekład treści głównej w języku angielskim), uzupełniony przez kilka załączników, przybliżających poszczególne etapy negocjacji, uczestnictwo Chorwacji w programach UE oraz podstawowe informacje dotyczące chorwackich przywódców po 1991 r. Całość została poprzedzona słowem wstępnym ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce Ivana del Vechio.

Trzeba przyznać, że autorzy dość czytelnie przedstawili najważniejsze problemy, które stanęły przed Chorwacją w obliczu chęci przystąpienia do UE. Z jednej strony zwrócono uwagę na konieczność wdrożenia rządów prawa, poszanowania praw podstawowych, symbolizowane przez współpracę Chorwacji z haskim Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (choć pewną kość niezgody wywołała sprawa generała Ante Gotoviny), a z drugiej problemy społeczno-ekonomiczne, które nie pozwalały przez długi czas na zamknięcie kolejnych rozdziałów negocjacji. Niestety, niewielki rozmiar pozycji nie pozwolił jednak na dogłębną analizę ww. kwestii, potraktowanych często punktowo.

Niewątpliwie zaletą publikacji jest tłumaczenie treści książki w języku angielskim, które daje szansę zaistnieć pozycji także w świadomości czytelnika niepolskiego.

Dlatego też, jak wydaje się, należy książkę „Chorwacja w Unii Europejskiej” traktować bardziej jako przewodnik, czy swoisty skrypt opisujący drogę Chorwacji do UE oraz projekcję jej uczestnictwa (aspekt instytucjonalny, gospodarczy oraz finansowy) w strukturach europejskich, niż typową naukową analizę. W przeciwnym wypadku możemy być rozczarowani zbyt dużą ogólnością przedstawianych zagadnień.

Podsumowując, książka Jana Musia i Marty Szpali „Chorwacja w Unii Europejskiej” jest godna odnotowania na polskim rynku wydawniczym, także, choć nie tylko, ze względu na niewielką liczbę publikacji odnoszących się do problematyki państw wyrosłych na gruzach byłej Jugosławii.


Tytuł: Chorwacja w Unii Europejskiej
Autorzy: Jan Muś, Marta Szpala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce i rok wydania: Łódź 2011
Stron: 176
ISBN: 978-83-7525-678-9

Reklama