Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bliski Wschód | CHRZEŚCIJANIE NA BLISKIM WSCHODZIE

Migrant czy uchodźca?

Autorzy: 
Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk

Kroki ludów wędrujących obecnie przez Europę wzbiły w powietrze tumany kurzu słów, dyskusji, polemik. Mieszają się w tej burzliwej dyskusji słowa lęku i nadziei, nienawiści i braterskiej miłości, prognoz na przyszłość i planów na dziś. Żeby to uporządkować, trzeba by napisać obszerną księgę o… No właśnie, nawet nie wiadomo, jakim jednym słowem nazwać całe to wydarzenie: wędrówka ludów? zalew uchodźców? najazd migrantów? Z Kairu - ks.

Gdzie jest miejsce dla chrześcijanina? ‒ rozważania o papieskim apelu o konieczności mobilizacji chrześcijańskich wartości

Autorzy: 
Justyna Cywoniuk

 Niestabilna sytuacja międzynarodowa w poszczególnych regionach świata oraz apele Papieża Franciszka wygłoszone w Święto Bożego Narodzenia skłaniają do refleksji nad tematem statusu współczesnego chrześcijanina (w rozumieniu wierzącego uznającego zwierzchność papieża ‒ bowiem Franciszek często w swych przemówieniach zawęża owe postrzeganie do takich właśnie wiernych) na poszczególnych kontynentach. Biorąc pod uwagę determinanty kształtujące pozycję i wpływy chrześcijaństwa, a także główne kierunki oddziaływania watykańskiej polityki i dyplomacji, warto jednak zwrócić szczególną uwagę na pozycję chrześcijan w Europie, Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie ‒ bowiem to w odniesieniu do tych części globu papież pochodzący z Argentyny odnosi się najczęściej mówiąc o losie „duchowych poddanych”.

Organizacja Religii Zjednoczonych – science fiction Peresa…

Autorzy: 
Justyna Cywoniuk

Nie umilkło ostatecznie jeszcze echo podróży apostolskiej Franciszka do Ziemi Świętej, a we włoskich mediach na nowo (przy okazji trwającego Synodu Biskupów) rozgorzała dyskusja o sytuacji na Bliskim Wschodzie, starciu cywilizacji islamskiej z cywilizacją zachodnią, pojęciu fundamentalizmu islamskiego, terroryzmu (z uwagi na niedawną rocznicę zamachów z 11 września), czy działalności członków Państwa Islamskiego. Wszystko za sprawą inicjatywy Szimona Peresa, byłego prezydenta Izraela, który nawołuje, aby Watykan zaakceptował propozycję powstania Organizacji Religii Zjednoczonych (przy ONZ) oraz przyczynił się do opracowania Karty Religii – dokumentu na wzór Karty Narodów Zjednoczonych.

Klasztor Mar Musa w Syrii - na skrzyżowaniu chrześcijaństwa i islamu

Autorzy: 
Piotr Krysa


Klasztor Mar Musa znajduje się na terytorium dzisiejszej Syrii około 80 km na północ od Damaszku. Położony on jest na wysokości 1300 m. n.p.m. wśród pustynnych gór mniej więcej 13 km na wschód od miejscowości An-Nabek. Ze względu na naturalnie występujące podziemne zbiorniki wodne oraz pastwiska, rejon ten był zamieszkany już w starożytności przez myśliwych i pasterzy. Rzymianom przypisuje się wybudowanie tu wieży strażniczej.
W późniejszych czasach miejscowe groty upodobali sobie chrześcijańscy eremici i zapoczątkowali istnienie niewielkiego, klasztornego centrum.

 

Obawy mają nie tylko chrześcijanie libańscy. Sfeir dla CNN

Autorzy: 
Joanna Dzilińska (tłum.)


Patriarcha Katolickiego Kościoła Maronickiego z siedzibą w Libanie, Nasr Allah Butrus Sfeir, uznawany jest w tym kraju za najważniejszy chrześcijanki autorytet religijny. W ciągu ostatniego ćwierć wieku wywierał on ogromny wpływ na wydarzenia polityczne i religijne. Dziś ma 90 lat, a kiedy przemawia, słuchają go zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie.


Chociaż Patriarcha Sfeir rzadko udziela wywiadów, zdecydował się na udział w programie „Z Bliskiego Wschodu”, emitowanym na kanale CNN.

Nie wyobrażam sobie Bliskiego Wschodu bez chrześcijan! - rozmowa z dr George'm Yacoubem

Autorzy: 
Amal El-Maaytah

Zamachy na chrześcijan w Egipcie i Iraku sprawiły, że agresywny dyskurs zderzenia kultur przeniósł się także na relacje między samymi Arabami – chrześcijanami i muzułmanami. Media prezentują nam pewnego rodzaju uproszczony obraz tych relacji, ale czy można dotrzeć do obiektywnej ich oceny? Na te i inne pytania próbował odpowiedzieć ekspert z zakresu historii relacji chrześcijańsko- muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, dr George Yacoub z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Krwawy Nowy Rok w Egipcie

Autorzy: 
dr Marta Woźniak

Zamach w Aleksandrii z pewnością pogłębi narastające pomiędzy bliskowschodnimi chrześcijanami przekonanie, że są atakowaną wspólnotą, utrwalając traumę po październikowym ataku bombowym w kościele Zbawienia w Iraku, podczas którego zginęły 53 osoby. W dalszej perspektywie można się spodziewać kolejnych tarć muzułmańsko-chrześcijańskich, co z kolei nie wróży dobrze sytuacji wewnętrznej Egiptu. Rządzącemu od niemal 30 lat żelazną ręką Hosniemu Mubarakowi długo udawało się utrzymywać relatywnie dobre stosunki pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. 

Reklama