Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Historia uczy Polaków, że bezpieczeństwo nie jest stanem danym raz na zawsze. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie tylko to potwierdzają, zmieniając perspektywę problematyki bezpieczeństwa kraju, który jeszcze pod koniec 2013 roku wydawał się całkowicie bezpieczny przez zagrożeniem z zewnątrz. Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej zmieniła jednak tę percepcję. Dlatego też wszystkie publikacje poruszające problematykę bezpieczeństwa Polski są obecnie wyjątkowo pożądane. Ostatnio wydana książka „Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania” stara się spojrzeć na tę kwestię z interdyscyplinarnego punktu widzenia.

Praca ta wydana, pod redakcją profesora Sebastiana Wojciechowskiego oraz profesor Anny Potyrały, stanowi zbiór artykułów poświęconych różnym zagadnieniom współczesnego bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj teoretyczne rozważania dotyczące treści i zakresu omawianego pojęcia, dylematów polityki bezpieczeństwa, kwestii dotyczących współpracy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Wiele artykułów poświęconych jest analizie poszczególnych rozdziałów Białej Księgi. Część z nich porusza coraz popularniejsze aspekty tej problematyki, jak kwestia zabezpieczeń teleinformatycznych czy zagrożenia związane z ewolucją ruchu dżihadystycznego. Pojawią się też bardzo specjalistyczne prace dotyczące tematyki niszowej, która wcześniej w zbiorowych monografiach nie występowała. Chodzi tutaj głównie o artykuły omawiające takie koncepcje, jak bezpieczeństwo zdrowotne czy bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Autorom publikacji udało się zgromadzić grupę ekspertów w swoich dziedzinach, reprezentujących różne środowiska: od pracowników naukowych po oficerów policji czy wojska polskiego. Taki dobór postaci powinien gwarantować, że teksty nie będą miały wyłącznie czysto akademickiego, teoretycznego charakteru, ale również będą nosiły znamiona doświadczeń praktycznych ich autorów.

Ttworząc monografie autorzy postawili sobie za zadanie przeprowadzenie interdyscyplinarnej analizy bezpieczeństwa Polski, skupiając się na zagrożeniach tzw. twardych jak również miękkich. Starano się również dociec zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Istotną rolą była też ocena wniosków płynących z Białej Księgi. Zakładane cele udało się wypełnić tylko częściowo, a to za sprawą aktualności niektórych tekstów. Tylko część z autorów pokusiła się o próbę analizy sytuacji na Ukrainie i jej wpływu na poszczególne sektory bezpieczeństwa, a bez odwołania się do ostatnich wydarzeń nie jest możliwe zrealizowanie głównego celu publikacji. Zdecydowanie lepiej udało się to zrobić z drugim założenie: wiele tekstów nawiązuje do Białej Księgi, oceniając jej zapisy.

Monografie zbiorowe cechuje zróżnicowany poziom stworzonych tekstów. Recenzowana książka nie stanowi tutaj wyjątku. Zdarzają się tu prawdziwe perełki jak tekst o stosunkach polsko-amerykańskich w sektorze bezpieczeństwa. Inne wyróżniają stawiane przez i chautorów kontrowersyjne tezy o braku zagrożenia ze strony Rosji i jej pocisków balistycznych Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim. Wprawdzie tekst ten powstał jeszcze przed wydarzeniami na Ukrainie to jednak nawet wcześniej takie sformułowania w odniesieniu do państwa symulującego atak nuklearny na Warszawę, wydaje się co najmniej dziwne. Wiele tekstów porusza bardzo niszowe i mało znane zagadnienia. Niestety, zamiast wprowadzenia do problematyki, ich autorzy oferują hermetycznie napisane teksty, które nie są adresowane do konkretnej grupy odbiorców. Dla ekspertów będą zbyt pobieżne, a dla osób nie zaznajomionych z tematem będą niezrozumiałe.

Język pracy jak przystało na książkę naukową jest hermetyczny i czasami trudny do zrozumienia. Zdarzają się jednak wyjątki, dzięki którym przyswojenie tekstów jest przyjemniejsze. Od strony technicznej wydawnictwu Difin nie można niczego zarzucić. Profesjonalnie przygotowana okładka, czytelna czcionka oraz wysokiej jakości papier są znakiem rozpoznawczym tej firmy.

Podsumowując, praca niestety w momencie ukazania się jest w dużej mierze nieaktualna. Kryzys na Ukrainie zmienił architekturę bezpieczeństwa europejskiego, a co za tym idzie również środowisko bezpieczeństwa Polski. Tylko niektóre z tekstów odwołują się do wspomnianych wyżej wydarzeń, próbując uwzględnić je w analizie. Również opisanie mniej popularnych wymiarów bezpieczeństwa nie czyni z tej książki atrakcyjnej pozycji ze względu na ich zbytnią hermetyczność. Jedynie niewielka część artykułów jest faktycznie warta zapoznania. Praca ta absolutnie nie stanowi dzieła, po które powinno się sięgnąć. Może ona zainteresować tylko niewielką grupę odbiorców.

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne Wyzwania
Red. Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała
Wydawnictwo Diffin
Warszawa 2014
s. 262.

 

Tags:

Reklama