Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bezpieczeństwo | NATO

Szczyt NATO w Walii - historia zatoczyła koło

Autorzy: 
Karolina Libront

Szczyt NATO w walijskim Newport odbył się 4-5 września 2014 r. Zgodnie ze słowami uchwalonej deklaracji, sojusznicy obradowali w momencie kluczowym dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Po końcu zimnej wojny światowej NATO długo musiało szukać swojego raison d’être. Sojusz ożywił się po odwołaniu do artykułu piątego w rezultacie ataków na World Trade Center w 2001 r. i interwencji w Afganistanie, nie były to jednak klasyczne działania zbiorowej obrony. 

Czy Europie w XXI wieku znów grozi wojna? – revisited

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

Obecny moment przesilenia politycznego w Europie, związany z wojną rosyjsko - ukraińską stworzył unikalną sposobność spojrzenia na politykę międzynarodową taką, jaką ona jest, odartą na chwilę z grubej zasłony propagandy. Chciałem przypomnieć swój tekst opublikowany przed niemal 3 laty, w grudniu 2011 r., którego tematem była właśnie możliwa przyszła wojna w Europie.

Kryzys na Ukrainie a bezpieczeństwo Polski: do przerwy remis ze wskazaniem na Rosję

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

Tydzień minął od wprowadzenia rosyjskich „grup rekonstrukcyjnych” naśladujących rosyjskie wojsko na Krym. Reakcja krajów zachodnich pozwala na wyciągnięcie pierwszych wniosków istotnych dla bezpieczeństwa naszego kraju, jako że obce siły zbrojne zostały wprowadzone na teren państwa sąsiadującego z naszym.

NATO wobec wyzwań współczesnego świata

Autorzy: 
Robert Czulda, Robert Łoś, Jacek Reginia - Zacharski

In a world where strategic surprise is the rule, NATO must be prepared for all contingencies. No two operations are alike (…) To be effective, NATO must remain capable of dealing with multiple tasks and multiple crises, ranging from conflict prevention to cyber-defense”.

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen (2013)

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników publikację, będącą efektem zbiorowego wysiłku ponad dwudziestu autorów, a której tematem są kwestie dotyczące funkcjonowania NATO w XXI wieku. Chociaż upadł podstawowy powód powołania tego transatlantyckiego sojuszu w 1949 r., to jest zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, współcześnie niemal nikt nie postuluje rozwiązania NATO. Na to nie ma zgody i być nie powinno. NATO, pomimo swych wad i problemów, jest wartością samą w sobie.

Manewry nie dające satysfakcji

Autorzy: 
Redakcja

Czy zakończenie niedawno manewry NATO „Steadfeas Jazz”, miały istotne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju? Jak przyszłość czeka Sojusz Północnoatlantycki oraz czy powinniśmy się martwić amerykańskim "zwrotem" w kierunku Pacyfiku? Na te i inne pytania w rozmowie z Tomaszem Badowskim, odpowiada Prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych – Tomasz Szatkowski.

Czy Turcy zostaną pokonani własną bronią?

Autorzy: 
Michał Jarocki

Gdy przed kilkoma tygodniami władze w Ankarze ogłosiły decyzję o wyborze chińskich zestawów FD-2000 jako zwycięzcy realizowanego od 2007 programu T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air and Missile Defense System), krytyce nie było końca (warto przypomnieć, że omawiany program miał na celu wyłonienie dostawcy nowych tureckich systemów obrony powietrznej). Wielu ekspertów (i nie tylko oni) oczekiwało, że Turcja jako państwo członkowskie NATO zdecyduje się na wybór którejś z konstrukcji oferowanych przez sojuszników z USA (Patriot) lub Europy (SAMP/T Aster 30 francusko-włoskiego Eurosamu).

 

Jakie NATO po 2014? Debata SEA

Autorzy: 
Agnieszka Sakowska

W Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim we wtorek 12 listopada 2013 r. odbyła się debata, której przedmiotem była rola NATO po 2014 r. w związku ze zbliżającym się zakończeniem misji w Afganistanie. Panelistami debaty byli gen. Mieczysław Bieniek (były zastępca Naczelnego Dowódcy NATO do spraw Transformacji), były ambasador RP przy NATO dr Jerzy Maria Nowak, były minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld oraz zastępca dyrektora departamentu polityki bezpieczeństwa MSZ Michał Polakow. Debatę otworzył prezes SEA Marek Goliszewski, zaś funkcję moderatora dyskusji pełnił przewodniczący Rady Wykonawczej SEA Janusz Onyszkiewicz.

Co może dziś NATO? Debata Instytutu Wolności

Autorzy: 
Agnieszka Sakowska

Obecnie w Polsce i krajach bałtyckich trwają ćwiczenia z obrony kolektywnej Steadfast Jazz 2013, określone przez Szefa MON, Tomasza Siemoniaka, jako największe wojskowe wydarzenie roku w Sojuszu i w Polsce. W związku z tym 4 listopada 2013r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata Instytutu Wolności „Steadfast Jazz 2013. Co może dziś NATO?”. Panelistami byli Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Europoseł Paweł Kowal (PJN), Marszałek Sejmu Ludwik Dorn (Solidarna Polska), Szef Ośrodka Studiów Wschodnich Olaf Osica, oraz Tomasz Szatkowski Prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych Debatę prowadził Igor Janke, Prezes Instytutu Wolności.

NATO 2.0 Delta czy NATO 3.0 – spotkanie ministrów obrony NATO

Autorzy: 
Paweł Fleischer

Sojusz Północnoatlantycki jest na etapie tworzenia kolejnych zdolności obronnych w celu odpowiedzenia na wyzwania stawiane przez XXI wiek. W cieniu gorącego incydentu wokół przywódców państw obszaru transatlantyckiego dotyczącego inwigilacji ich osób przez rząd Stanów Zjednoczonych, w zaciszu Kwatery Głównej NATO w dniach 22-23 października odbyło się kolejne spotkanie szefów resortów obronny państw członkowskich. Spotkanie o tyle istotne, że obecnie stosunki transatlantyckie znajdują się w głębszym kryzysie, niż ten wywołany drugą wojną w Zatoce Perskiej.

Turecka samowola

Autorzy: 
Michał Jarocki

Nawet największy sojusz wojskowy świata "przegrywa", gdy górę biorą interesy narodowe. Przynajmniej tak można opisać ostatnie zachowanie Turcji, było nie było jednego z najważniejszych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, której władze ostatnio postanowiły odejść nieco od wieloletniej tradycji bliskich związków wojskowych z Zachodem i postawić na "nowego" gracza, jakim jest ChRL.

Polsko- amerykańska współpraca wojskowa po 2001 roku

Autorzy: 
Michał Woźniak

Polska, podobnie jak większość państw Europy Środkowo- Wschodniej, postrzega obecność Stanów Zjednoczonych oraz struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego jako najpewniejszą gwarancję swojego bezpieczeństwa.

 

Globalna perspektywa NATO

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Terroryzm, obrona rakietowa oraz przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, to zagrożenia którym Sojusz Północnoatlantycki musi obecnie stawić czoła w nadchodzących latach. Takie są wnioski po wysłuchaniu wykładu Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena w Akademii Obrony Narodowej.

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Generalny NATO, zwrócił uwagę na spadek wydatków przeznaczanych na obronność przez większość krajów europejskich. Przypomniał, że to właśnie istnienie silnego NATO zapewniającego bezpieczeństwo krajom europejskim umożliwiło przeprowadzenie europejskiej integracji ekonomicznej i powstanie Unii Europejskiej. 

W co gra Rasmussen?

Autorzy: 
Michał Jarocki

W czasie niedawnej wizyty w Norwegii (wizytował m.in. najważniejsze instalacje wojskowe na północy kraju) Sekretarza Generalnego NATO, Andersa Fogh Rasmussena, padły dosyć interesujące słowa. Zadeklarował on bowiem, że reprezentowana przez niego organizacja nie jest zainteresowana zwiększaniem swej obecności (rozumianej w kategoriach wojskowych) w Arktyce. Informacja dość istotna i z pewnością dostrzeżona tam, gdzie też była adresowana. Czy ma ona jednak jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość? Oczywiście, że nie.

 

Dlaczego Zachód boi się Chin? Część 1.

Autorzy: 
Sylwia Kajdańska

Obserwując zachowania państw na arenie międzynarodowej względem siebie coraz częściej można wyczuć pewnego rodzaju obawę społeczeństw zachodnich względem krajów rozwijających się. Najbardziej jest to uwidocznione w relacjach Stany Zjednoczone – Chińska Republika Ludowa. Dlaczego jednak Zachód obawia się Chin, podczas gdy zrobiły one więcej w celu zapewnienia bazy gospodarczej dla Afryki niż dekady pomocy krajów zachodnich i dostarczają zachodnim odbiorcom miliardy dolarów w formie tanich towarów? W tej części artykułu chcę skupić się przede wszystkim na czynniku łamania praw człowieka i jego podstawowych wolności z krótkim zasygnalizowaniem kwestii efektów kryzysu gospodarczego.

 

Co dalej z B61 w Europie?

Autorzy: 
Katarzyna Kubiak

W kwietniu 2009 roku prezydent Obama ogłosił wizję świata bez broni nuklearnej. Sprowokował tym samym debatę nad celowością arsenałów amerykańskiej taktycznej broni nuklearnej stacjonowanej na terytorium Europy. Po długich rozważaniach NATO wypracowało kompromis dotyczący narzędzi, jakich zamierza używać w swojej strategii. Znajdziemy je w “Przeglądzie polityki odstraszania i obrony” (Deterrence and Defence Posture Review). Mimo, iż dokument nie przypisuje taktycznej broni nuklearnej w NATO jakiejkolwiek użyteczności militarnej, nie zaowocował również konkretnymi postanowieniami jej redukcji. Wprowadził jednak pewną perspektywę dalszych działań. Jaka przyszłość ów debaty rysuje się dzisiaj na horyzoncie?

NATO’s Agenda: Confronting cyber threats

Autorzy: 
Valentina M. Gevorgyan

There are multiple challenges that the transatlantic community will have to face in the 21st century. The range of notable issues include energy security, proliferation of weapons of mass destruction, nuclear matters, transnational organized crime, drug-trafficking and piracy, as well as the development of intelligence capabilities as a necessity for the new world order.

Smart enough for NATO Defence ?

Autorzy: 
Paweł Fleischer

The upcoming NATO Summit to be held on 20-21 May in Chicago, will not be only concentrating on decision about troop's withdrawal from Afghanistan, but also perhaps will be a turning point in developing of new collective capabilities. Smart Defence Initiative launched by Secretary General Anders Fogh Rasmussen in 2011 will be one of the major topics for discussion among Alliance members an conceivably the most toughest.

An interview on Arctic issues with Thomas Østrup Møller, Danish ambassador to Poland

Autorzy: 
Michał Jarocki

Dania jest jednym z najważniejszych graczy arktycznych sporów terytorialnych. Dysponując jasno określonymi interesami, Kopenhaga stara się wykorzystywać dostępne jej środki tak, aby w maksymalnym stopniu realizować stawiane sobie cele. O kulisach polityki Danii wobec "Dalekiej Północy" z ambasadorem tego państwa w Polsce rozmawiał Michał Jarocki.

 

O NATO po Lizbonie w Warszawie

Autorzy: 
Korneliusz Banach/Krzysztof Klimek

IV Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego uroczyście otworzył prezydent Bronisław Komorowski oraz sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rassmusen Konferencja dotyczyła wizji sojuszu po przyjęciu nowej koncepcji strategicznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków badawczych, eksperckich, politycy, studenci, dyplomaci. Nie mogło również zabraknąć szefów resortów obrony Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Rumunii, Łotwy, Albanii, Czech. Polskę reprezentował minister Bogdan Klich.

Nasz człowiek w NATO

Autorzy: 
Michał Jarocki

Wywiad z pułkownikiem Witoldem Kudrykiem, szefem oddziału Zarządzania Efektem Operacyjnym w Brunssum, stanowiącym jedno z trzech połączonych dowództw szczebla operacyjnego NATO.

Mędrców przepis na NATO

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego wkracza w drugą dekadę XXI wieku, kontynuując swoją ponad sześćdziesięcioletnią tradycję jednoczenia  państw dla potrzeb bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego. Sprawna realizacja kolektywnej obrony wymaga przyjęcia nowych rozwiązań w destabilizowanym i wciąż nieprzewidywalnym świecie. NATO jest obecnie najbardziej zaangażowane w swojej historii, choć jego znaczenie wydaje się mniej oczywiste niż w przeszłości. Symboliczna liczba 12 ekspertów, pozwala wierzyć, że znajdą panaceum na problemy z którymi zmaga się Sojusz. Nowa koncepcja strategiczna NATO powinna być przyjęta na szczycie w Lizbonie w dniach 19-20 listopada  2010.

Uwaga na słowa

Autorzy: 
Robert Czulda
Wydawać by się mogło, że dowodzący siłami międzynarodowymi NATO w Afganistanie powinien skupić się na zwalczaniu nieprzyjaciela, by jak najszybciej zakończyć ten przeciągający się konflikt. Generał Stanley McChrystal, który dowodził również kontyngentem amerykańskim w tym państwie, powiedział prasie o kilka słów za dużo. Wywołał w konsekwencji – świadomie lub nie – wściekłość w Waszyngtonie oraz konsternację w dowództwie NATO, które ma już i tak dość problemów bez tego konfliktu personalnego.

Budowa parasola

Autorzy: 
Robert Czulda
Przemawiając na szczycie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Tallinie, sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen raz jeszcze wyraził nadzieję, że umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, która może doprowadzić do obustronnych redukcji arsenałów strategicznych do poziomu po 1,5 tysiąca głowic, to dopiero pierwszy krok na drodze do bliższej współpracy z Moskwą.
 

Szansa na przetrwanie

Autorzy: 
Robert Czulda
Nowa koncepcja strategiczna jest dokumentem o znaczeniu kluczowym – to właśnie od niej zależeć będzie czy NATO otrzyma nowe życie na kolejną dekadę, czy też nadal będzie szukać własnej tożsamości.
Obecnie obowiązująca koncepcja strategiczna została przyjęta w 1999 roku i jest już przestarzała. Przez minione jedenaście lat międzynarodowe otoczenie bezpieczeństwa NATO uległo radykalnej zmianie – przestano mówić o istnieniu świata pozimnowojennego, a zaczęto zwracać uwagę na nowe zagrożenia, szczególnie o charakterze niemilitarnym.
 

Sojusz gwarantem naszego bezpieczeństwa - II Warszawskie Forum Transatlantyckie 2010

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja
W czwartek 11 marca, na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się w ramach II Warszawskiego Forum Transatlantyckie debata na temat przyszłości  NATO, roli Polski w sojuszu  oraz systemu bezpieczeństwa międzynarodowego  w XXI wieku. 
 
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich wygłosił słowo wstępne w I panelu pt„Jakiego NATO potrzebujemy”. Uczestniczył również m. in. w debacie poświęconej Nowej Koncepcji Strategicznej NATO. Minister Klich wyraził pogląd, iż NATO wiąże z pracami nad Nową Koncepcją Strategiczną Sojuszu nadzieje na konsolidację dotychczasowych osiągnięć Sojuszu oraz potwierdzenie jego podstawowych funkcji i wartości. Minister przypomniał, że „Sojusz pozostaje najważniejszym, zewnętrznym fundamentem bezpieczeństwa naszego kraju” i powinien utrzymać funkcje takiego gwaranta swoich członków, a zdolność do kolektywnej obrony musi pozostać jego podstawową funkcją.
 

Zasłużona emerytura NATO?

Autorzy: 
Marcin Włodarczyk
Działania NATO, który ma za sobą już 60-lecie istnienia i zbliża się z każdym dniem do wieku emerytalnego, nasuwają coraz więcej pytań o jego przyszłość. Czy NATO czeka druga młodość, czy naturalna śmierć?

POZNAJ NATO- dzięki międzynarodowemu konkursowi Aliante 2010

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie
 
Jeżeli interesujesz się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz stosunkami międzynarodowymi koniecznie weź udział w dziesiątej edycji Międzynarodowego Konkursu Aliante 2010. W tym roku jest on organizowany w 12 krajach, głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech, zaś w Polsce Aliante koordynowane  jest przez  Stowarzyszenie Euro- Atlantyckie. 
 

II Warszawskie Forum Transatlantyckie 2010

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja
W czwartek 11 marca, w przeddzień jedenastej rocznicy przystąpienia Polski do NATO oraz wizyty Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się druga edycja Warsaw Transatlantic Forum. 
 
Ubiegłoroczna edycja I Forum Transatlantyckiego, zorganizowanego z okazji 60-lecia NATO oraz 10-lecia członkostwa Polski w Sojuszu, zgromadziła wielu znakomitych panelistów, m.in. Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Franciszka Gągora czy Zastępcę Sekretarza Generalnego NATO ds. Dyplomacji Publicznej Jean-François Bureau. Dyskusji nie tylko przysłuchiwało się, ale też wzięło w niej aktywny udział kilkaset osób – głównie studentów. 

Transakcja wiązana

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Robert Czulda
Republiki nadbałtyckie wystawiły wspólny batalion do sił szybkiego reagowania NATO. W tym samym czasie Sojusz rozpoczął kolejną zmianę misji ochrony obszaru powietrznego tychże państw.
Wystawienie wspólnych oddziałów Litwy, Łotwy i Estonii do sił odpowiedzi NATO (Response Force 14) to niewątpliwie wielki sukces republik nadbałtyckich i powód do dumy.
To póki co ich największy wkład militarny w obronę kolektywną NATO i w zdolności szybkiej projekcji siły. Znajdujący się pod dowództwem Litwinów trójstronny batalion BALTBAT powołano we wrześniu 2007 roku. 

I Warszawskie Forum Transatlantyckie 2009

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakacja
Afganistan jest testem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Testem, z którego NATO musi wyjść zwycięsko. Ten egzamin musimy zdać wraz z innymi sojusznikami” – powiedział Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich w 10. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. 

Reklama