Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
mgr Marta Osypowicz/Agnieszka Siemieniuk

  

    Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej z inicjatywy Doktorantów i Młodych Naukowców ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
I Konferencji Młodych Naukowców na temat:

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata

    Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów dotyczących bezpieczeństwa, umożliwienie zaprezentowania przez Młodych Naukowców i Doktrorantów wyników własnych badań oraz formułowanie istotnych problemów badawczych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu wyzwań współczesnego świata.

    Więcej informacji dostępnych na stronie WBN AON www.wbn.aon.edu.pl w zakładce Konferencje i Sympozja Naukowe.

Data: 17 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Biblioteka Główna AON (budynek 14), aula im. gen. broni Józefa Kuropieski

   Z przyjemnościąinformujemy, że Stosunki Międzynarodowe objęły patronatem medialnym I Konferencję Młodych Naukowców.

  

Tags:

Reklama