Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA
(National and International Security in the Region of MENA)
Łódź, 17 października 2011 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

10.00-11.30 Panel otwierający

Otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Tomasz Domański (dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

10:25-10:40 – dr hab. Tomasz Szubrycht, AMW, Migracja śródziemnomorska – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego
10:40-10:55 – dr Jarosław Jarząbek, UWr, Bliskowschodnie romanse z demokracją
10:55-11:10 – dr Jakub Wódka, PAN, Nowy wymiar tureckich aspiracji mocarstwowych. Soft power Turcji
11:10-11:30 – dyskusja

11:30-11:45 – przerwa kawowa

Sekcja I

11:45-13:30 – panel Akademii Obrony Narodowej

11:45-12:00 – gen Mirosław Różański, AON, Wyzwania i wymagania wobec Sił Zbrojnych w aspekcie prognozowanych zmian środowiska politycznego
12:00-12:15 – dr hab. Andrzej Czupryński, AON, Użycie siły militarnej w kształtowaniu bezpieczeństwa – wykład wprowadzający w problematykę
12:15-12:30 – dr Leszek Elak, AON, Wyzwania Sił Zbrojnych na początku XXI wieku
12:30-12:45 – dr Czesław Marcinkowski, AON, Doświadczenia i wnioski z udziału polskich kontyngentów wojskowych pod auspicjami ONZ
12:45-13:00 – mgr Magdalena El Ghamari, AON, Kontekst wielokulturowy w osiąganiu celu działań wojskowych
12:45-13:30 – dyskusja

13:30-15:00 – przerwa obiadowa

15:00-16:45 Bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, a Izrael

15:00-15:15 – dr Magdalena Zenderowska, UJK, Bezpieczeństwo strefy MENA a konflikt izraelsko-arabski
15:15-15:30 – dr Anna Solarz, UW, Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Izraela
15:30-15:45 – dr Adam Krawczyk, UŚ, Działalność grup salafickiego dżihadu wśród Palestyńczyków
15:45-16:00 – dr Artur Skorek, WSA, Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni
16:00-16:15 – dr Marcin Szydzisz, UWr, Wpływ tzw. rewolucji w krajach arabskich na bezpieczeństwo Izraela
16:15-16:45 – dyskusja

16:45-17:00 – przerwa kawowa

17:00-18:45 Mocarstwa, a bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie

17:00-17:15 – dr Katarzyna Czornik, UŚ, Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla globalnej strategii Stanów Zjednoczonych w okresie administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy
17:15-17:30 – mgr Oliwia Trojnar, UE, Działalność Chin i Stanów Zjednoczonych w Afryce w świetle bezpieczeństwa międzynarodowego
17:30-17:45 – mgr Jacek Raubo, UAM, Wpływ interwencji międzynarodowej w Somalii w latach 1992-1995 na wydarzenia w Rogu Afryki na początku XXI w. Rzeczywistość i prognozy na przyszłość
17:45-18:00 – Beata Woźniak-Krawczyk, UMK, Francja wobec rewolucji arabskiej
18:00-18:15 – mgr Przemysław Gasztold-Seń, IPN i UW, Libia Muammara Kaddafiego i PRL. Zapomniani sojusznicy okresu zimnej wojny
18:15-18:45 – dyskusja

Sekcja II

11:45-13:30 Bezpieczeństwo w kręgu państw Zatoki Perskiej (Irak oraz Iran)

11:45-12:00 – mgr Wojciech Grabowski, UG, Irak jako państwo upadłe: czy zagrożenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu?
12:00-12:15 – dr Marcin Grodzki, UW, Sytuacja mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku
12:15-12:30 – mgr Robert Czulda, UŁ, Irackie siły zbrojne – szanse i wyzwania
12:30-12:45 – dr Rafał Ożarowski, UG, Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie ze strony zmilitaryzowanych aktorów niepaństwowych. Przypadek Hezbollahu
12:45-13:00 – mgr Katarzyna Szymczyk, UW, Irański program nuklearny jako czynnik warunkujący stosunki międzynarodowe w obszarze i poza obszarem MENA
13:00-13:30 - dyskusja

13:30-15:00 – przerwa obiadowa

15:00-16:45 – Między konfliktem a stabilnością

15:00-15:15 - mgr-inż. Jan Ronowski, US, Komu i czemu służą prywatne armie we współczesnych konfliktach regionalnych
15:15-15:30 – mgr inż. Ewa Iwanina, AMW, Obalenie reżimu egipskiego drogą
do nowej republiki
15:30-15:45 – dr Andrzej Demkowicz, WSOWL, Secesja Sudanu Południowego-droga ku stabilności?
15:45-16:00 – dr Bartosz Wróblewski, UR, Haszymidzkie status quo czy demokratyzacja - polityczny dylemat królestwa Jordanii
16:00-16:15 – mgr Michał Lipa, UJ, Stosunki egipsko-izraelskie przed i po „Rewolucji 25 Stycznia” – kontynuacja czy zmiana?

16:15-16:45 – dyskusja

16:45-17:00 – przerwa kawowa

17:00-18:30 Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

17:00-17:15 – mgr Joanna Frączek, Paweł Sobociński, Sylwester Szopieraj, Uwarunkowania kulturowo-religijne w procesie przygotowania ekspertów ochrony do wykonywania zadań w polskich placówkach dyplomatycznych w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
17:15-17:30 – dr Magdalena Pogońska-Pol, UŁ, Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych w czasie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej 1948-1949
17:30-17:45 – mgr Elżbieta Okuniewska, PAN, Bliskowschodni proces pokojowy w polityce UE wobec regionu Morza Śródziemnego
17:45-18:00 – nadkomisarz Paweł Suchanek, WSPOL, Przeciwdziałanie przestępczości i terroryzmowi na terenie Królestwa Arabii Saudyjskiej

18:00-18:30 – dyskusja

18:45-19:00 – zakończenie obrad – prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
 

Tags:

Reklama