Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Baltic Business Forum 2013

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agnieszka Zakrzewska

   bbf Tegoroczne forum zainauguruje wystąpienie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W pierwszej sesji plenarnej o wpływie globalnego kryzysu na rozwój gospodarczy w naszym regionie dyskutować będą natomiast ministrowie gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

    W programie konferencji znalazły się także dyskusje związane z handlem, finansami, energetyką, ochroną środowiska, innowacją, mediami czy transportem. Gościem honorowym tegorocznej imprezy będzie Federacja Rosyjska, która przewodniczy obecnie Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Warto podkreślić, że Polsko-Rosyjska Komisja Międzynarodowa ds. Współpracy Gospodarczej uznała Baltic Business Forum istotnym wydarzeniem gospodarczym roku 2013.

    Piąta edycja Baltic Business Forum odbędzie się w  Świnoujściu    i przygranicznym Heringsdorfie w dn.  24-26 kwietnia 2013 r. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Baltic Business Forum, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Świnoujście.

     Przedstawiamy ramowy program V BBF 2013. Zgodnie z wolą uczestników, pozostawiamy Państwu możliwość zgłaszania sugestii i wniosków do ostatecznego sformułowania tez do dyskusji, do czego zachęcamy.

Dzień pierwszy
09:00 – 13:00 Rejestracja uczestników
13:00 – 15:45 Sesja otwierająca – debata ministrów gospodarki krajów basenu Morza Bałtyckiego i Wschodu – szanse i bariery rozwoju współpracy gospodarczej na linii Europa - Północ - Wschód

Wystąpienie inauguracyjne:
Aleksander Kwaśniewski –
Prezydent PR w latach 1995 – 2005,
przewodniczący Rady Strategii Baltic Business Forum

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:15 Sesja główna
Gość honorowy: Federacja Rosyjska
Rola Federacji Rosyjskiej w basenie Morza Bałtyckiego oraz w rozwijaniu współpracy gospodarczej

na linii Północ-Wschód
Moderator: Maria Przełomiec

1.Czy polityka Rosji w basenie Morza Bałtyckiego jest funkcją globalnej strategii Rosji
czy też polityka regionalną?
2. Bałtyk tylko „energetyczną autostradą” czy obszarem ważnych interesów Rosji?
3. Różne kategorie bałtyckiego sąsiedztwa . Niemcy/ Finlandia i relacje z pozostałymi państwami.
4. Rosyjskie inwestycje w regionie: zagrożenia czy szanse?
5. Kaliningrad „ziemią obiecaną” bałtyckiej współpracy gospodarczej ?
5. Jak budować zaufanie i współpracę w regionie Bałtyku.
20:00 – 00:00 Uroczysta gala: gość honorowy Rosja

Dzień drugi
10:00 – 12:15 Sesja I
Finansowanie biznesu na linii Europa-Północ-Wschód

Moderator: Maciej Leśny
1. Aktualna i przyszła rola państwa w gospodarce. Czy państwo powinno być aktywnym podmiotem
gospodarczym czy wyłącznie jej regulatorem? Czy państwowe inwestycje mogą być efektywne
ekonomicznie? Jakie rozwiązania finansowe mogą wspomóc biznes?
2. Euro zamiast złotego – kiedy i z jakimi skutkami dla gospodarki?
2. Czy mamy kryzys czy już nie?
3. Rola warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w rozwoju gospodarki na linii Północ-Wschód.
4. Ocena stanu chińskich inwestycji a Europie.
5. Kto lepiej korzysta z funduszy unijnych: wielkie firmy czy małe i średnie przedsiębiorstwa?
6. Finansowanie wsparcia eksportu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Sesja II
Polityka klimatyczna i jej wpływ na gospodarkę i biznes

Moderator: Maciej Trzeciak

1. Czym grozi nam zaostrzenie polityki klimatycznej UE, tak jak jest to planowane?
2. Czy biznes odczuje nowe dyrektywy UE?
3. Czy istnieje konflikt środowisko – gospodarka ?
4. Finansowe aspekty polityki klimatycznej, zakup pakietów emisji CO2, ewentualne oszczędności dla firm.
5. Nowe regulacje dla odnawialnych źródeł energii.

Sesja III
Wyzwania energetyki

Moderator: Jarosław Chałas

1. Polityka energetyczna – pozytywne perspektywy dla gospodarki .
2. Czy możliwe jest bezpieczeństwo energetyczne Polski bez energii z węgla kamiennego?
3. Energetyczny mix w polskich realiach.
4. Gaz łupkowy – element układanki energetycznej?
5. Polska liberalizacja rynku gazu – kiedy efekty dla odbiorców?
6. Wyzwania elektroenergetyki – źródła odnawialne, węgiel, czy atom?
7. Otoczenie regulacyjne jako bariera wejścia dla inwestycji w energetykę.

Sesja IV
Rola samorządów w promocji biznesu na arenie międzynarodowej

Moderator: Krzysztof Żyndul

1.Nowe działania ministra gospodarki: czy Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów zarzucą sieć na
eksporterów i importerów?
2. Czy samorządy mogą lepiej wykorzystywać środki unijne? Doświadczenia PARP i PAIZ
3. Aktywność samorządów w promocji biznesu.
4. Rola i inicjatywy PAIZ na rzecz inwestycji w Polsce oraz promocji polskich regionów.
5. Konin: własne podejście do promocji miasta oraz regionu (udział weźmie Wiceprezydent Miasta).

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:45 Sesja V
Media przyszłości - wyzwania i kierunki ich rozwoju

Moderator: Dariusz Szymczycha

1. Jaka jest przyszłość mediów? Kłopoty mediów opiniotwórczych, tabloidyzacja, regionalizacja,
komercjalizacja, cyfryzacja?
2. Czy jesteśmy „skazani” na Internet? Czy zastąpi gazety i telewizję? Cyfryzacja nadzieją na jakość w
mediach?
3. Co zrobić z drugą dywidendą cyfrową: skomercjalizować pasma czy oddać dla kolejnych
multipleksów?
4. Regionalne sieci szerokopasmowe – nowa autostrada informacyjna.

Sesja VI
Rozwój współpracy w dziedzinie innowacji

Moderator: Krzysztof Krystowski

1. Modernizacja i innowacje: kopiowanie czy kreatywność?
2. Sektory : tradycyjne czy nowoczesne – kto potrzebuje innowacji?
3. Współpraca: czy klastry są dobre na wszystko?
4. Jak korzystać ze współpracy wokół Morza Bałtyckiego?

14:45 – 16:00 Lunch

16:00 – 18:15 Sesja VII
Partnerstwo Publiczno-Prywatnego sposób na zrównoważony rozwój

Moderator: Irena Herbst

1. Partnerstwo Publiczno-Prawne – polskie i światowe doświadczenia.
2. PPP skuteczny instrument wzrostu poziomu i jakości usług publicznych.
2. Jak budować zaufanie między inwestorami prywatnymi i państwowymi.

Sesja VIII
Ukraina – możliwości i perspektywy

Moderator: Oleg Dubish

1. Strefa wolnego handlu czy unia celna?
2. Ukraiński rynek - dostępność i perspektywy rozwoju(case study EPICENTR)
3. Czy korupcja jest do pokonania? Strategia nowego rządu.
4. Ukraiński kapitał w poszukiwaniu polskich partnerów.
5. Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji finansowych?

20:00 – 00:00 Uroczysta gala

Dzień trzeci

10:00 – 12:15 Sesja IX
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Moderator: Dariusz Kardas

1. Transport multimodalny szansą na rozwój regionu.
2. Logistyka projektowa w energetyce.
3. Rozwój transportu lotniczego jako perspektywa rozwoju regionu.
4. Dlaczego PKP Cargo radzi sobie lepiej niż inne spółki kolejowe?
5. Kiedy i skąd przyjadą do Polski koleje dużych prędkości?
5. Czy porty bałtyckie mogą być wrotami do nadbałtyckich gospodarek?
6. Mamy Polską Żeglugę Morską, ale czy Polska ma politykę i gospodarkę morską?
7. Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T jako korytarz transportowy północ – południe Europy.

Sesja X
Rolnictwo: czy jeszcze żywią i bronią?

Moderator: Jacek Janiszewski

1. Rolnictwo – eksportowa gałąź gospodarki czy ochrona socjalna mieszkańców wsi?
2. Jakie zmiany dla polskiego rolnictwa przyniesie nowa perspektywa finansowa UE?
3. Jakie możliwości i trudności stoją przed polskimi producentami rolno-spożywczymi na rynku Rosji i
Ukrainy?
4. Dylematy: ile i jakiego wsparcia dla producentów rolnych, ile rynku dla konsumentów?
5. BPS: Programy finansowania małego i średniego agrobiznesu.

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Sesja plenarna zamykająca

 

www.bbf2013.pl

Tags:

Reklama