Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
inf. własna

Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 7–8 maja 2013 r.

Jest to już trzecia konferencja łódzkiego Centrum, poświęcona problematyce bałkańskiej. Pierwsza, zorganizowana w 2010 r., pn. „Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, miała odpowiedzieć na zasadnicze pytanie badawcze: czy wynegocjowane w Dayton porozumienie było wystarczającym i trwałym fundamentem politycznym i prawno-ustrojowym dla stworzenia ram dla pokojowej stabilizacji w Bośni i na Bałkanach we wszystkich możliwych jej aspektach? Druga konferencja (2011 r.), przypadająca w 20-lecie rozpadu Jugosławii, „Bałkany Zachodnie – między przeszłością a przyszłością”, była dobrym pretekstem do refleksji nad przyczynami, które doprowadziły do uruchomienia procesu implozji jugosłowiańskiego systemu państwowego, ale również do prześledzenia różnorakich skutków tego zjawiska, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Podczas obrad konferencji „Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego” referenci z kilkunastu ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy będą zastanawiać się m.in. nad problemami roli i wpływu państw Bałkanów Zachodnich na międzynarodowy system bezpieczeństwa, jakie zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich (atlantyckich) stwarza i wywołuje (de)stabilizacja wewnętrzna krajów tego regionu oraz jakie są perspektywy akcesji państw Bałkanów Zachodnich do głównych organizacji międzynarodowych systemu bezpieczeństwa. Wśród uczestników tego interdyscyplinarnego spotkania naukowego są tacy znawcy problematyki bałkańskiej, jak np.: prof. prof. Ewa Bujwid-Kurek, Irena Stawowy-Kawka, Marek Waldenberg, Wiesław Walkiewicz czy Jacek Wojnicki.

W pierwszym dniu obrad planowane jest również wystąpienie Ivana Del Vechio – Ambasadora Republiki Chorwacji, która od 1 lipca br. stanie się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Konferencji towarzyszy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego wystawa zdjęć z Bałkanów Zachodnich, zorganizowana przez Wydawnictwo UŁ oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi.

Patronami medialnymi konferencji są balkanistyka.org i stosunki.pl.

BAŁKANY ZACHODNIE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO

Łódź, 7–8 maja 2013 r.

I DZIEŃ OBRAD, 7 MAJA 2013 R. (WTOREK)
Miejsce obrad: Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ
(ul. Kopcińskiego nr 8/12)

10.00-10.45 – Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienie JE Ivana Del Vechio – Ambasadora Republiki Chorwacji

10.45-12.00 – I sesja plenarna

Prof. SGGW dr hab. Wiesław Walkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Znaczenie europejskiej drogi rozwoju Bałkanów i wkładu regionu w system bezpieczeństwa zbiorowego

Prof. dr hab. Marek Waldenberg (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
Perspektywy regionalnej integracji państw bałkańskich

Dyskusja

12.00-12.15 – Przerwa kawowa

12.15-13.45 – II sesja plenarna

Prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
Kwestia bałkańska w polityce Rosji

Dr Danuta Gibas-Krzak (Uniwersytet Szczeciński)
Geopolityka Bałkanów po zimnej wojnie wobec zjawiska „neo-osmanizmu” w ocenie serbskich, chorwackich i tureckich analityków

Mgr Marlena Drygiel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Rola Unii Europejskiej w stabilizacji regionu Bałkanów Zachodnich

Dyskusja

14.00-15.00 – Przerwa obiadowa
Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Jana Matejki 32/38, sala 102)

15.00-16.30 – III sesja plenarna

Prof. Desirée Pangerc (Università degli studi di Trieste)
Smuggling and Human Trafficking in the Western Balkans: An Anthropological Approach

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Główne determinanty polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Chorwacji w latach 1995-2012

Mgr Maja Savić-Bojanić (Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju/ University of Buckingham)
Minority Discontent as a Potential Factor of Destablization the Western Balkans: The Case of Bosnia and Herzegovina

Dyskusja
16.30-16.45 – Przerwa kawowa

16.45-18.30 – IV sesja plenarna

Dr Andrzej Krzak (Uniwersytet Szczeciński)
Armia chorwacka w systemie obrony Chorwacji od powstania do stanu obecnego – zarys problemu

Dr Wojciech Szczepański (Komisja Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniu)
Republika Czarnogóry jako potencjalny cel rosyjskich działań wywiadowczych – wprowadzenie do problemu

Dr Dominika Dróżdż (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Interwencje humanitarne NATO w odpowiedzi na katastrofy humanitarne jako gwarancje bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka (Politechnika Białostocka)
Zbrodnia ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku

Mgr Wiktor Hebda (Uniwersytet Jagielloński)
Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii

Dyskusja


II DZIEŃ OBRAD, 8 MAJA 2013 R. (ŚRODA)
Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Jana Matejki 32/38, sala 102)

10.00-11.45 – I sesja plenarna

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński)
Aračinovo – Kondovo. Dwanaście lat po podpisaniu porozumienia ochrydzkiego

Prof. UJ dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
Kosowscy entuzjaści contra kosowscy sceptycy. Dyferencjacja państw wobec legalności Republiki Kosowa

Dr Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna Bośni i Hercegowiny oraz jej wpływ na bezpieczeństwo i stabilność państwa (wybrane aspekty)

Dr Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński)
Unia Europejska i próby stabilizacji politycznej podczas kryzysu powyborczego w Bośni i Hercegowinie (październik 2010 - luty 2012 roku)

Mgr Aleksandra Zdeb (Uniwersytet Jagielloński)
Chwiejna równowaga. Czy stabilizacja w państwie wieloetnicznym jest możliwa? Przypadek Bośni i Hercegowiny

Dyskusja

11.45-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-14.00 – II sesja plenarna

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)
Operacja „Burza” oraz jej następstwa dla położenia Serbów w Republice Chorwacji po 1995 roku

Dr Anna Jagiełło-Szostak (Uniwersytet Wrocławski)
Wpływ konfliktu polityczno–religijnego w Sandżaku na kwestię bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich

Mgr Sławomir Lucjan Szczesio (Uniwersytet Łódzki)
Percepcja konfliktów jugosłowiańskich w administracji George’a H. W. Busha

Dr Rafał Woźnica (Uniwersytet Jagielloński)
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Bułgarii w świetle raportów Komisji Europejskiej

Dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
Idea „nowego jugoslawizmu”

Dyskusja
Zakończenie konferencji
 

Tags:

Reklama