Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


AZJA W XXI WIEKU: WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Towarzystwo Azji i Pacyfiku

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu
oraz
Wydawnictwo Adam Marszałek
serdecznie zapraszają na: 

 


VII Międzynarodową Konferencję Naukową
AZJA W XXI WIEKU:
WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY

Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji
16-17 maja 2013, Toruń


Proponowane obszary badawcze paneli tematycznych Konferencji:

- Dyplomacja państw azjatyckich 

- Stosunki państw azjatyckich ze Stanami Zjednoczonymi w XXI wieku 

- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi w XXI wieku 

- Mocarstwowość państw azjatyckich 

- Geopolityczny potencjał państw azjatyckich 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich 

- Administracja i samorząd terytorialny państw azjatyckich 

- Azjatyckie systemy medialne 

- Systemy wartości w społeczeństwach azjatyckich: tradycja a nowoczesność

- Azjatycka perspektywa w debacie o prawach człowieka 

- Kultura, edukacja i wychowanie w społeczeństwach azjatyckich 

- Polityka gospodarcza państw azjatyckich 

- Wpływ międzynarodowego kryzysu ekonomicznego na państwa azjatyckie 

- Ekspansja gospodarcza państw azjatyckich na rynkach globalnych

- Azjatyckie procesy integracji ekonomicznej w XXI wieku 

Organizatorzy Konferencji przewidują również dwa panele specjalne w języku angielskim: 

- Politics and Society in Contemporary Asia 

- Economics, Trade, and Regional Integration in Contemporary Asia

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką azjatycką, w szczególności politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, ekonomistów, prawników, socjologów, antropologów i kulturoznawców. Jesteśmy jednakże otwarci na przedstawicieli wszystkich dyscyplin nauki, których rozważania koncentrują się wokół zagadnień współczesnej Azji. Naszym celem jest jak najbardziej interdyscyplinarna, wszechstronna i pogłębiona refleksja nad znaczeniem państw i społeczeństw azjatyckich w zglobalizowanej rzeczywistości XXI wieku. Pragniemy bowiem tworzyć unikalną przestrzeń dyskursu akademickiego, która – jak w ubiegłych latach – umożliwi owocną debatę w międzynarodowym gronie.
Artykuły prelegentów ukażą się drukiem w recenzowanych publikacjach zbiorowych. Referaty wygłoszone w języku angielskim opublikowane zostaną w recenzowanych pracach anglojęzycznych. 

Opłata konferencyjna wynosi 400,- złotych.

W opłatę wliczony jest koszt noclegu w Toruniu w nocy z 16 na 17 maja 2013 roku. Opłaty uiszczone winny być przelewem bankowym do 10 kwietnia 2013 roku na konto:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku 
Kredyt Bank oddział w Toruniu
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000
z dopiskiem: KONFERENCJA AZJA oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

lub

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bank Millennium S.A. w Warszawie 

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: KONFERENCJA AZJA oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Na wpłaty dokonane przelewem na konto (z pominięciem osób fizycznych) wystawiamy, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyłamy ją do wpłacającego. Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie.

Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy przesyłać do 30 marca 2013 roku:

- pocztą elektroniczną na adres: ewakaja@gmail.com

lub

- pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Azji i Pacyfiku, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

Terminarz
do 30 marca 2013 – nadsyłanie zgłoszeń udziału w Konferencji
do 10 kwietnia 2013 – wniesienie opłaty konferencyjnej na wskazane konto
do 15 kwietnia 2013 – weryfikacja i potwierdzenie listy uczestników
16-17 maja 2013 – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa do 30 czerwca 2013 – nadsyłanie artykułów przez prelegentów

Komitet Organizacyjny
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, kierownik naukowy Konferencji – kawadj@box43.pl
dr Robert Gawłowski, sekretarz Konferencji – robertgawlowski@o2.pl
mgr Ewa Kaja-Pilas, sekretarz Konferencji – ewakaja@gmail.com
mgr Karolina Skonieczka, sekretarz Konferencji – karolina@marszalek.com.pl
mgr Patryk Wawrzyński, sekretarz Konferencji – patryk.wawrzynski@gmail.com 

Tags:

Reklama