Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Austria - Szwajcaria -Polska

     Andrzej Lek z międzynarodowej konferencji austriacko-szwajcarsko -polskiej dotyczacej bezpieczeństwa dziennikarzy. Organizatorami konferencji -"Bezpieczeństwo dziennikarzy -Aktualne wyzwania " która odbyła sie w dniach 23-24 kwietnia 2013 roku byli: Ambasada Austri wPolsce i Ambasada Szwajcarii w Polsce , MSZ RP oraz PISM.Zgromadziła przedstawicieli rzadu,organizacji międzynarodowych/ ONZ,OBWE, Rady Europy/przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz dziennikarzy. 

W 2012 roku straciło życie ponad 100 dziennikarzy ,wielu z nich na terenach konfliktów takich jak Syria czy Somalia . Według organizacji Freedom House w wielu państwach na całym świecie media nie są wolne. Bezpieczeństwo dziennikarzy jest w zwiazku z tym istotnym tematem ,zwłaszcza że wolne media i dostep do informacji są integralną częścią społeczeństwa demokratycznego , a wolność słowa i wypowiedzi są jednym z praw człowieka.

Na 21 .Sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu. 27 wrzesnia 2012 r. została przyjęta rezolucja dotyczaca bezpieczeństwa dziennikarzy. Zainicjowaną przez Austrię rezolucję poparło wiele krajów , w tym Szwajcaria -jako członek międzyregionalnej grupy .która przygotowała rezolucję -oraz Polska.Również Przedstawiciel OBWE d/s Wolności Mediów aktywnie zajmuje się tym tematem. Szwajcaria jako kraj,który w 2014 r. będzie przewodniczył OBWE ,jest szczególnie zainteresowana tymi dyskusjami ,podobnie jak Polska z jej długoletnią tradycją w walce o demokrację. Ponadto Polska przewodniczy obecnie Radzie Praw Człowieka ONZ.
Cele konferencji to:
- bilans dotychczas podjętych czynności przez różne międzynarodowe grupy w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy
- dyskusja na temat praktycznych i konkretnych wyzwań dla dziennikarzy ,pracujacych w niebezpiecznych rejonach
- konkretne propozycje ,jak najlepiej ochraniać dziennikarzy
- stworzenie platformy mającej na celu wzmocnienie sieci i kontaktów między wszystkimi istotnymi elementami w tej dziedzinie.
/ A.Lek/


Ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger przemawia podczas międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo Dziennikarzy -Aktualne Wyzwania"
Foto: Andrzej Lek

zdj.nr. 01073
Wicemininster MSZ RP dr. Henryka Mościcka -Dendys podczas przemówienia w czasie międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo Dziennikarzy -Aktualne -Wyzwania"

zdj.nr.01051
/od prawej/ Ambasador Austrii w Polsce dr. Herbert Krauss,ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger , wiceminister MSZ RP dr. Henryka Mościcka -Dendys ,
Maciej Janczak z-ca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ RP
Foto ;Andrzej Lek

/od prawej/ dr. Simon Geissbuhler minister ambasady Szwajcarii w Polsce , Stella Avallone minister w ambasadzdie Austrii w Polsce , Ambasador Austrii w Polsce
dr. Herbert Krauss , Maciej Janczak z-ca dyr.MSZ RP
Foto :Andrzej Lek

Tags:

Reklama