Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


"Ach te media" - czyli świat mediów w karykaturze

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. prasowa

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego organizuje wystawę pt. „Ach, te media…”. Tym razem przy Koziej 11 swoje prace zaprezentują artyści, którzy rysunkiem krytycznie i żartobliwie oceniają współczesne media.
Wystawa będzie okazją do zetknięcia się z twórczością wielu uznanych karykaturzystów, możliwością poznania odmiennych punktów widzenia, w których jednak nietrudno doszukać się wspólnego mianownika. 

Twórcy przedstawiają świat prasy, radia, telewizji i internetu w krzywym zwierciadle, czyli tak, jak przez nie same widziana bywa rzeczy¬wistość. Krytykują przedmiot swojego zainteresowania i umiejętnie z niego żartują, bawiąc przy tym i dając odbiorcom szerokie pole do dyskusji. Wyrafinowany dowcip i delikatna uszczypliwość prezentowanych dzieł sprawią, że będzie to koMEDIA, która wprawi widzów w zachwyt.
W Muzeum Karykatury zobaczymy prace mistrzów rysunku satyrycznego, m. in.: Juliana Bohdanowicza, Lexa Drewinskiego, Jacka Fedorowicza, Lecha Frąckowiaka, Edwarda Lutczyna, Marka Michalskiego, Waldemara Rukścia, Zygmunta Zaradkiewicza, Zbigniewa Ziomeckiego.
Ekspozycja potrwa od 30 czerwca do 24 sierpnia 2014 w siedzibie Muzeum.

Poniżej prezentujemy wybrane prace

Autor: Zbigniew Ziomecki
 
Autor: Julian Bohdanowicz
 
Autor : Jacek Fedorowicz
 
Autor Marek Michalski
 
Autor: Waldemar Ruk
 
Autor: Zygmunt Zaradkiewicz
 

Reklama