Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


5 ton nad ziemią. Ale 5 ton czego? Czy to niebezpieczne? Co należy zrobić?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. prasowa

Podobna dezorientacja pojawia się na hasło „bezzałogowe systemy bojowe w polskiej armii”. To dlatego ruszyła kampania społeczna „5 ton nad ziemią”, której głównym celem jest informowanie społeczeństwa w zakresie rozwoju i zakupu systemów dronów bojowych w kontekście obronności kraju. Pomysłodawcą i realizatorem kampanii jest fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR).

Współczesne społeczeństwa uczestniczą w powolnej rewolucji sposobu prowadzenia działań zbrojnych. Kilkanaście Państw korzysta już teraz z systemów zdalnie kierowanych, bojowych bezzałogowych pojazdów latających (SBBPL). Okazuje się, że Polska jest jednym z najbardziej zainteresowanych rozwojem SBBPL państw: należy do 'klubu' siedmiu współpracujących w tym obszarze państw UE i rozwija tzw. Narodowy Program Bezzałogowców, widząc w tych technologiach szansę na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz potencjału naukowego w informatyce, optoelektronice, materiałoznawstwie itp. - mówi Kaja Kowalczewska, koordynatorka projektu.

W Polsce brak jest debaty publicznej o aspektach etycznych i prawnych nabycia i używania SBBPL (np. kwestia wprowadzania nowych broni i ocena ich legalności, wpływ SBBPL na ludność cywilną żyjącą na terenach działań zbrojnych, operacje targeted killings czy używanie SBBPL z naruszeniem suwerenności innych państw), a społeczeństwo obywatelskie dotychczas nie wypowiedziało się szerzej w tym temacie. W mediach i publikacjach naukowych uwagę poświęca się raczej aspektom technicznym i gospodarczym.

Działania kampanii społecznej „5 ton nad ziemią” to wielowymiarowa oferta upowszechniania wiedzy i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Każdy obywatel RP będzie mógł przyłączyć się do kampanii, wg wskazówek zawartych na oficjalnej stronie internetowej www.5ton.pl. Ponadto, podczas 18 miesięcy trwania kampanii, organizowane będą wydarzenia tematyczne w ramach tzw. „tygodnia wiedzy o obronności”, debaty parlamentarne, szkolenia dla dziennikarzy, konkursy merytoryczne oraz konferencja podsumowująca. Elementem niezbędnym do realizacji tych działań jest zainteresowanie opinii publicznej w tak istotnym dla Polaków aspekcie jak bezpieczeństwo granic państwa - zwłaszcza w obliczu niepokojów społeczno-politycznych w Europie na przestrzeni ostatnich miesięcy, co potwierdzają doniesienia serwisu Defence24.

Hasło „Patrz wyżej!”, towarzyszące oficjalnej nazwie kampanii społecznej „5 ton nad ziemią”, to zachęta do poszerzania wiedzy, a także śmiałego działania w sprawie, która de facto dotyczy każdego obywatela RP.

Kampania społeczna “5 ton nad ziemią” jest realizowana jako główne działanie projektu “Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Liderem projektu jest fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR), w partnerstwie z Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Pokoju (Fredslaget), Polskim Czerwonym Krzyżem i Fundacją Polska Debatuje. Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi - wydawca Magazynu "Stosunki Międzynarodowe" i serwisu Stosunki.pl jest członkiem Koalicji SBBPL zrzeszajacej organizacje pozarządowe zainteresowane tematem rozwojem systemów bezzałogowych w Polsce. 

Tags:

Reklama