Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


„Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata”

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agnieszka Siemieniuk

                                            

Ogólnopolska konferencja „Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata”


26-27 Kwietnia 2013 Toruń,

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

 

Szanowni Państwo!

    Wielopłaszczyznowe rozważania dotyczące roli państw północnoamerykańskich w  ozwoju stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych są tematami żywymi i aktualnymi, ze względu na swój charakter. Dynamizm rozwoju relacji i zaistniałych zdarzeń obejmuje znacznie szersze spektrum, nie ograniczając się tylko do roli Stanów Zjednoczonych Ameryki, jako najsilniejszego i najbardziej wpływowego państwa regionu. Rozważania dotyczą również innych państw kontynentu, których rola również jest zauważalna. Obecnie zaistniałe relacje na omówionych płaszczyznach kreują nowe spostrzeżenia i teorie, wpływające na rozwój badań nad tematyką państw regionu. Wraz z działaniami teraźniejszymi, na wartości zyskują również analizy wydarzeń przeszłych, stanowiąc wstęp i wyznacznik obecnych relacji i problemów w odniesieniu do aspektów wewnętrznych i zewnętrznych.
     Jako studenci i członkowie Koła Naukowego Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji UMK, stawiamy sobie za cel prowadzenie analizy zaistniałych przemian w dzisiejszym świecie. Jako organizatorzy konferencji, pragniemy zebrać i uwidocznić nowe tendencje i teorie względem badań nad wielopłaszczyznową problematyką regionu, prowadzoną przez młodych badaczy i naukowców, jak również przeprowadzić swoistą ocenę wpływów przeszłych i teraźniejszych. Celem konferencji jest możliwość zaprezentowania dorobku badań i analiz przez młodych badaczy – studentów i doktorantów w oparciu o płaszczyzny:

  • □ Polityczną, zawierającą analizy i tezy odnoszące się do obecnej polityki państw kontynentu w rozumieniu wewnętrznym, regionalnym i międzynarodowym,
  • □ Społeczno – kulturalną, podejmującą szeroką tematykę aktualnych problemów społecznych i kulturalnych w państwach regionu Ameryki Północnej oraz ich determinantów i wymiernych rezultatów,
  • □ Gospodarczą, nawiązującą między innymi do obecnych w końcu XX i początku XXI wieku problemów i kwestii, związanych z gospodarką, jej mechanizmami w odniesieniu do regionalnych determinantów i roli gospodarek państw regionu wobec sytuacji ekonomicznej na świecie
  • □ Historii najnowszej, gdzie chcielibyśmy podjąć temat wpływu działań ubiegłego wieku w ujęciu politycznym, militarnym i wewnętrznym na obecne relacje w regionie, jak również na ukształtowanie relacji w aspektach międzynarodowych.

Zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa w konferencji i nadsyłania abstraktów referatów. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy wysłać pod adres konferencja.ameryka@gmail.com do dnia 17 Marca 2013 roku. Plik z formularzem zgłoszeniowym prosimy tytułować według następującego wzoru:
IMIĘ_NAZWISKO_SKRÓT NAZWY UCZELNI.doc (przykładowo: JAN_KOWALSKI_UMK)
Języki konferencji: polski, angielski

Wraz formularzem zgłoszeniowym prosimy również o wypełnienie ankiety (dotyczącej obiadu, części integracyjnej, noclegu)
Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu bezpłatnego noclegu na czas konferencji. Jednakże służymy wszelką pomocą w jego załatwieniu w dogodnym dla Państwa czasie.
Opłata konferencyjna w ramach czynnego udziału wynosi 50 złotych.
Udział bierny (bez wygłaszania referatu) jest bezpłatny
Wyniki kwalifikacji referatów otrzymają Państwo w terminie do 31 Marca 2013 roku. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji referatów. Liczba miejsc jest ograniczona.
Planujemy również wydanie publikacji pokonferencyjnej, obejmujące zaprezentowane przez prelegentów referaty. Dokładne informacje na ten temat otrzymają Państwo wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji referatów.

Organizatorzy: Koło Naukowe Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji UMK,

Kontakt z organizatorami: Konferencja.ameryka@gmail.com

Tags:

Reklama