Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


„Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”

Autorzy: 
Łukasz Muszyński

W dniach 21-22 listopada 2012 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, zorganizowana przez Koło Naukowe Politologów UŁ. Było to kolejne z cyklicznie organizowanych wydarzeń naukowych, w którym prelegenci z wielu ośrodków akademickich mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia poświęcone problematyce systemów oraz kampanii wyborczych.

Pierwszy dzień konferencji został otwarty przez dr Małgorzatę Rączkiewicz, opiekuna Koła Naukowego Politologów UŁ, która powitała wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawiła dotychczasową aktywność Koła.

Następnie odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten dzień debat, zatytułowana „Wybory prezydenckie w USA 2012 – dlaczego Obama?”, w której udział wzięli: dr Paulina Matera (Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych WSMiP UŁ), dr Małgorzata Rączkiewicz (Katedra Systemów Politycznych WSMiP UŁ) oraz Pan Kamil Turecki (dziennikarz portalu Onet.pl, współautor bloga „Obama vs Romney”). Dyskusję, która dotyczyła m.in. stylu prowadzenia kampanii obu kandydatów, aspektów jej finansowania, roli Polski i amerykańskiej Polonii oraz znaczenia wyników wyborów dla areny międzynarodowej moderował sekretarz KNP UŁ, Mateusz Radziszewski.

W drugim panelu dyskusyjnym „Czyj Internet tego władza? Rola nowych mediów w kampaniach wyborczych”, udział wzięli Pan Tomasz Skupieński – autor bloga Marketing Polityczny - skupieński.pl oraz dr Hubert Horbaczewski (Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego WSMiP UŁ). W czasie moderowanej przez przewodniczącego KNP UŁ – Adriana Skoczylasa debaty, obydwaj prelegenci podkreślili, iż wykorzystanie portali społecznościowych daje wymierną szansę, szczególnie nowym kandydatom, na dotarcie do określonej grupy wyborców. Zwrócono także uwagę na zagrożenia związane z prowadzeniem kampanii wyborczych w Internecie, w tym na działania osób chcących zdyskredytować danego kandydata.

Drugi dzień konferencji został otwarty przez dra Marka Sempacha – Prodziekana ds. Studenckich WSMiP UŁ, który powitał zgromadzonych licznie gości oraz zaprezentował wstęp dotyczący roli marketingu politycznego w kampaniach wyborczych.

Następnie, wystąpienie dotyczące ewolucji ordynacji wyborczej w Rumunii wygłosił dr Andrzej Dubicki (Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej WSMiP UŁ). Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziła specjalna możliwość oddania głosu w wyborach skierowana do analfabetów oraz uprzywilejowana forma przeliczania głosów oddanych na kandydatów rumuńskiej diaspory. Drugie wystąpienie, zaprezentowane przez dra Daniela Midera z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowane „Wybory przez Internet - puszka Pandory współczesnych demokracji?” skoncentrowało się na technicznych zagrożeniach dla systemu oddawania głosów drogą elektroniczną, a także na określonych programach, za pomocą których możliwe staje się manipulowanie głosami wyborców.

W drugim dniu konferencji miała miejsce dwuczęściowa seria studencko-doktoranckich paneli tematycznych. W pierwszym z nich, dotyczącym systemów wyborczych i ich wpływu na systemy polityczne, prelegenci skoncentrowali się m.in. na procedurach głosowania stosowanych w wybranych państwach świata oraz ich charakterystycznych możliwościach jak np. australijski Alternative Vote czy mieszany system wyborczy w Andorze. Ponadto podkreślono szczególną rolę prezydenta w życiu politycznym Francji oraz poddano analizie system wyborczy Polski i Węgier w okresie transformacji ustrojowej.

Drugi panel tej serii poświęcony został specyfice ordynacji i kampanii wyborczych prowadzonych w III RP. W swoich prezentacjach studenci zwrócili uwagę na motyw strachu jaki towarzyszył wyborom parlamentarnym w Polsce w roku 2007, a także na rolę kibiców i kiboli jaką odegrali w ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Podczas wystąpień przedstawione zostały również rozważania na temat okręgów jednomandatowych oraz sposobu komunikacji z wyborcami za pomocą nowych mediów.

Ostatni panel pierwszej serii dotyczył problematyki obietnic wyborczych, stanowiących kluczowe elementy każdego programu wyborczego. Prelegenci odnieśli się do wartości niespełnionych przez polityków obietnic oraz ich ceny etycznej. Wyodrębniono rolę „słów-kluczy” w wypowiedziach kandydatów oraz podkreślono pozycję lidera partyjnego jako głównego nośnika ofert wyborczych. Ponadto zaprezentowano polskie obietnice w amerykańskich kampaniach prezydenckich oraz fragmenty programów wyborczych wybranych polskich partii politycznych.

W drugiej serii paneli tematycznych zaprezentowano wystąpienia związane z rolą środków przekazu w kampaniach wyborczych. Omówiono wpływ nowych mediów na wybory prezydenckie i parlamentarne w Kenii w 2007 roku oraz przeanalizowano wizerunek kampanii wyborczych z perspektywy wybranych polskich dzienników informacyjnych. Oprócz tego, podkreślono istotę debat wyborczych i reklamy telewizyjnej jako kluczowego narzędzia amerykańskich kampanii.

W panelu poświęconym tematyce wyborów w państwach Europy Wschodniej, prelegenci skoncentrowali się na oddziaływaniu kampanii wyborczych na przywództwo polityczne Władimira Putina oraz aktywności partii nacjonalistycznych w wybranych krajach regionu. Omówiono przebieg tegorocznych wyborów parlamentarnych w Gruzji, a także działania Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Wystąpienia dopełniła prezentacja raportu z obserwacji wyborów na Ukrainie w 2012 roku.

Drugą serię paneli tematycznych zakończyły wystąpienia dotyczące problematyki wyborów i kampanii wyborczych w poszczególnych krajach świata. Analizie poddano retorykę populizmu latynoamerykańskiego na przykładzie kampanii prezydenckiej Hugo Chaveza z 2012 roku oraz metody jakie przyczyniły się do sukcesu Nursułtana Nazarbajewa w wyborach prezydenckich w Kazachstanie. Prelegenci przedstawili również wizerunek Partii Liberalno-Demokratycznej w Japonii oraz sposoby przeprowadzania kampanii wyborczych w Indonezji, Malezji i Singapurze. Na koniec zaprezentowano satyryczną ofertę „Najlepszej Partii” wraz z jej wyborczym zwycięstwem w Reykjaviku.

Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, którzy licznie uczestniczyli w panelach tematycznych, biorąc aktywne uczestnictwo w dyskusjach odbywających się zarówno po wystąpieniach prelegentów, jak i w kuluarach.

Honorowy patronat nad zorganizowanym wydarzeniem naukowym objęli Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska.

Patronat medialny nad konferencją objął portal naukowy Nowa Politologia, magazyn „Stosunki Międzynarodowe” oraz Akademickie Radio UŁ.

Relację z konferencji opracował Łukasz Muszyński, wiceprzewodniczący KNP UŁ.

    
 

Reklama