Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Święto Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej

Autorzy: 
Andrzej Lek

Andrzej Lek z ambasady Czech w fotoreportażu zdjęciowym z okazji Święta Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej.Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej odbyło się w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie przyjęcie wydawane przez Ambasadora RCz Jakuba Karfíka oraz Attaché Obrony płk Radomíra Kuzmę dla attaché obrony akredytowanych w Polsce, przedstawicieli polskich sił zbrojnych, partnerów z ministerstwa obrony narodowej oraz partnerów z innych instytucji.

Przy tej okazji goście mogli obejrzeć wystawę pt. „Sztuka w okopach pierwszej wojny światowej”. Wystawa ta, którą przygotowała Ambasada RCz w Warszawie przy współpracy z Wojskowym Instytutem Historycznym w Pradze, prezentuje najciekawsze dzieła czeskich artystów, którzy spędzili tragiczne lata pierwszej wojny światowej w okopach.

Attache Obrony Czech w Polsce oraz attache Obrony Chin w Polsce podczas uroczystości
/Foto: Andrzej Lek/

Attache obrony Gruzji w Polsce i attache obrony Czech w Polsce podczas uroczystości.
/Foto: Andrzej Lek/

Ambasador Czech w Polsce wita Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie podczas uroczystości z okazji Świeta Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej
/Foto: Andrzej Lek/

Attache obrony USA w Polsce, attache obrony Chin w Polsce, attache obrony Czech podczas uroczystości Świeta Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej
/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/
Tags:

Reklama