Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Święto Narodowe Słowacji - Dzień Sił Zbrojnych

Autorzy: 
Andrzej Lek

Andrzej Lek z uroczystości Święta Narodowego Słowacji i Dnia Sił Zbrojnych Słowacji . Na zaproszenie ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce Vasila Grivny i attache obrony Republki Słowackiej w Polsce płk. Jaroslava Balaża na uroczystość przybyli zaproszeni  gości m.in. : vi-ce Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z delegacją posłow Sejmu  RP, ambasaorowie i attache akredytowani w Polsce, osoby z kręgów polityki, gospodarki kultury. 

 

Vice- Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz delegacja posłow Sejmu RP składa gratulacje ambasadorowi Słowacji w Polsce Vasila Grivny z okazji Święta Narodowego.
/Foto: Andrzej Lek/ 

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia i ambasador Słowacji w Polsce Vasil Grivna podczas uroczystości z okazj Świeta Narodowego Słowacji.
/Foto: Andrzej Lek/ 

Ambasador USA w Polsce Stephen Mull składa gratulacje ambasadorowi Słowacji W Polsce z okazji Święta Narodowego /obok Konsul Generalny Słowacji w Polsce/.
/Foto: Andrzej Lek/ 

Sekretarz Generalny KIG Marek Kłoczko składa gratulacje z okazji Świeta Narodowego Słowacji.
/Foto: Andrzej Lek/ 

Attache Obrony Słowacji w Polsce płk. Jaroslav Balaż przyjmuje gratulacje od attache obrony Czech w Polsce z okazji Święta Narodowego.
/Foto: Andrzej Lek/ 

Marek Kuchciński wice -marszałek Sejmu RP składa życzenia z okazji Świeta Narodowego Słowacji.
/Foto: Andrzej Lek/ 

/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/

Ambasador Szwajcari w Polsce, ambasador Armenii w Polsce i minister ambasady Białorusi podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Słowacji
/Foto: Andrzej Lek/ 

/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/

/Foto: Andrzej Lek/

Reklama