Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Zagadnienia

Do wroga strzelają diamentami

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Rozmowa z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem, reportażystą, doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ. Na wschodniej Ukrainie był wraz z dziennikarzami: Moniką Andruszewską i Dawidem Wildsteinem.

„Nasi” zbrodniarze

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Radislav Krstić to dziś pewnie jedno z najgłośniejszych nazwisk pośród „mieszkańców” województwa łódzkiego. Ten serbski zbrodniarz wojenny został pierwszym skazanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze za zbrodnię ludobójstwa popełnioną w 1995 r. na bośniackich Muzułmanach w Srebrenicy - ostatecznie na 35 lat pozbawienia wolności.

„Islamskie”? Bez wątpienia. Ale czy aby na pewno „Państwo”?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Pomimo, że jest względnie młodą organizacją, to jej nazwa budzi strach zarówno wśród nas – obywateli państw świata, jak i ich przywódców. Mowa tu o ISIS zwanym „Państwem Islamskim”, które przyjęło na siebie odpowiedzialność za wiele aktów terrorystycznych ostatnich miesięcy. Eskalacja zagrożenia ze strony ISIS doprowadziła do tego, że wiele państw wypowiedziało tej organizacji wojnę.

Zestrzelenie rosyjskiego bombowca – co na to prawo międzynarodowe?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Zestrzelenie rosyjskiego bombowca SU-24 przez siły powietrzne Turcji wywołało burzę wśród rządów państw, ale i ekspertów prawa międzynarodowego. Przyczyną, na którą powołują się przedstawiciele państwa Azji Mniejszej jest naruszenie przez samolot jego przestrzeni powietrznej. Wiele podmiotów wydało już polityczną opinię względem zdarzenia, bądź to potępiając działania Rosji, bądź też broniąc jej. 

Z chińskich wyżyn widać Bałtyk

Autorzy: 
Baltic Buisness Forum

W trakcje obrad Baltic Business Forum chcielibyśmy zacząć poważną dyskusję o tym, jak w strategie rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego włączyć Chiny i jaką rolę w tym procesie powinna odgrywać Polska – mówi Jacek Piechota, były minister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Baltic Business Forum.

Lepiej razem czy osobno? Polski przemysł obronny po 2012

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Tomasz Badowski

W przyszłym roku zakończy się przyjęta w sierpniu 2007 roku rządowa Strategia konsolidacji i wspierania polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012. Jest to okazja do podsumowania się jej dotychczasowym efektom oraz zainicjowania dyskusji na temat kondycji naszego zaplecza przemysłowo– obronnego i jego miejsca na światowym rynku uzbrojenia. Również na tle ostatnich protestów przedstawicieli niektórych Wojskowych Zakładów Remontowo – Produkcyjnych przeciwko planom konsolidacji tej branży w Polsce.

Możemy zbudować polską tarczą

Autorzy: 
Robert Czulda

O projekcie Tarcza Polski oraz o współpracy z europejskim koncernem MBDA z Prezesem Dr inż. Ireneuszem Żmidzińskim, Dyrektorem Dywizji Bumar – Elektronika, rozmawia Robert Czulda.

Czym jest koncepcja Tarczy Polski?

To projekt nowego systemu obrony przeciwlotniczej z elementami obrony przeciwrakietowej. Nasza koncepcja jest w pełni zgodna z postanowieniami i zaleceniami NATO, przyjętymi podczas szczytu w Lizbonie w listopadzie 2010 roku. Wtedy to uznano, iż każde państwo powinno stworzyć swój własny, efektywny system obrony przeciwlotniczej. Takie komponenty narodowe, jako element ogólnego systemu NATO, dopiero powstają. Cała koncepcja zakłada połączenie narodowych systemów i zarządzanie nimi w skali całego Sojuszu. Umożliwi to chociażby wymianę informacji, koordynację działań.

Ad rem: Globalny terroryzm a sprawa polska

Autorzy: 
Krzysztof Surdyk

Z zainteresowaniem, ale również z pewnym niepokojem przeczytałem artykuł dra hab. Ryszarda M. Machnikowskiego pt. „Globalny terroryzm a sprawa polska”, w nr 71-72/2011 „Stosunków Międzynarodowych”. Niepokój mój wynika z pogłębionej lekturą artykułu, przygnębiającej refleksji, dot. praktycznej realizacji obrony naszego kraju przed zagrożeniami terrorystycznymi. 

Do obaw autora wynikających m.in. ze szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń dla Polski, stanu prawa mającego zapewnić sprawną organizację działań służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie terroryzmowi, chciałbym dodać kilka obserwacji, wynikających z własnego /z pewnością ograniczonego/ zaangażowania w walkę z tą plagą naszej współczesności.

Rozważania na temat konfliktów asymetrycznych cz. I

Autorzy: 
Przemysław Benken

Głośne, przewlekłe konflikty zbrojne w Iraku i Afganistanie sprawiły, iż termin "wojna asymetryczna" stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Sprzyjały temu przemiany w międzynarodowych stosunkach politycznych po 1989 roku, które w dużym stopniu zdezaktualizowały "zimnowojenne" teorie prowadzenia działań militarnych. Jednakże kwestie związane z "wojną asymetryczną" i tzw. "nowymi wojnami" budzą pewne kontrowersje i wymagają dookreślenia.

Reklama