Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Sylwia Larson

Metody implementacji strategii bezpieczeństwa ONZ

Autorzy: 
Sylwia Larson

My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane (...) stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowania zobowiązań, wynikających z traktatów i innych źródeł prawa międzynarodowego (...) i w tym celu (...) zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapewnić - przez przyjęcie zasad i ustanowienie metod - aby siły zbrojne były używane tylko we wspólnym interesie (...). Zgodnie z tym Rządy nasze, za pośrednictwem zebranych w mieście San Francisco Przedstawicieli, którzy okazali swoje pełnomocnictwa, uznane za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodziły się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i utworzyć organizację międzynarodową pod nazwą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Piraci Delty Nigru

Autorzy: 
Sylwia Larson

Piractwo morskie ostatnimi czasy niemal wyłącznie kojarzy się z Somalią, a tymczasem proceder ten nie dość, że ma się świetnie, to jeszcze w niektórych rejonach świata wręcz kwitnie. Doskonałym przykładem jest Nigeria, a zwłaszcza rejon Zatoki Gwinejskiej (delta Nigru, porty w Lagosie, Port Harcourt, Bonny, Warri). Międzynarodowe Biuro Morskie (IMB) w raporcie dotyczącym częstotliwości występowania piractwa morskiego na świecie umieściło Nigerię w zeszłym roku na drugim miejscu, zaraz po Somalii.

Działania w Libii w świetle prawa międzynarodowego

Autorzy: 
Sylwia Larson

Wydarzenia w Libii od dłuższego czasu skupiają na sobie uwagę całego świata, skutecznie usuwając w cień inne, niemniej ważne – choćby te na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a towarzyszy im szereg kontrowersji. Wśród wielu mniejszych czy większych na pierwszy plan wysuwa się problem zdefiniowania działań NATO. Bardzo często pada termin interwencja humanitarna, czy jednak rzeczywiście o nią chodzi?

Reklama