Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Roman Kuźniar

Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu

Autorzy: 
Roman Kuźniar

Profesor Krzysztof Skubiszewski był zapewne najwybitniejszym polskim ministrem spraw zagranicznych dwudziestego wieku. Ktoś mógłby powiedzieć: to prawda, ale też mało było polskiej polityki zagranicznej w dwudziestym wieku. Moglibyśmy się z tym zgodzić, lecz tylko częściowo. Istotnie, system rządów II Rzeczypospolitej nie sprzyjał stałości i ciągłości w pełnieniu funkcji ministerialnych. Porównajmy tylko pierwsze cztery lata II i III Rzeczypospolitej – cztery, ponieważ tyle pełnił swój urząd Krzysztof Skubiszewski. W ciągu pierwszych czterech lat po odzyskaniu niepodległości w rezultacie I wojny światowej mieliśmy w Polsce ośmiu (!) ministrów spraw zagranicznych, w tym dwóch z nich pełniło jedynie obowiązki ministra. Później było tylko nieco lepiej, lecz trwalej zaznaczyli się jedynie Władysław Skrzyński, August Zaleski i Józef Beck.

Reklama