Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Robert Łoś

NATO wobec wyzwań współczesnego świata

Autorzy: 
Robert Czulda, Robert Łoś, Jacek Reginia - Zacharski

In a world where strategic surprise is the rule, NATO must be prepared for all contingencies. No two operations are alike (…) To be effective, NATO must remain capable of dealing with multiple tasks and multiple crises, ranging from conflict prevention to cyber-defense”.

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen (2013)

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników publikację, będącą efektem zbiorowego wysiłku ponad dwudziestu autorów, a której tematem są kwestie dotyczące funkcjonowania NATO w XXI wieku. Chociaż upadł podstawowy powód powołania tego transatlantyckiego sojuszu w 1949 r., to jest zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, współcześnie niemal nikt nie postuluje rozwiązania NATO. Na to nie ma zgody i być nie powinno. NATO, pomimo swych wad i problemów, jest wartością samą w sobie.

Konflikty i spory międzynarodowe (I)

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Robert Łoś

Konflikty międzynarodowe stanowią szczególną kategorię stosunków międzynarodowych. Zrozumienie ich istoty oraz sposobów rozwiązania ma wielkie znaczenie. Do konfliktu dochodzi w różnych sytuacjach a ich istota odzwierciedla określone sprzeczności i różnice interesów. Odnoszą się one w relacjach międzynarodowych do takich wartości jak: suwerenność, integralność terytorialna, samostanowienie itd. O konflikcie międzynarodowym można mówić zatem, gdy obie zainteresowane strony posiadają sprzeczne interesy, które są na tyle znaczne, ze wykraczają poza etap rywalizacji. Konflikt międzynarodowy należy również odróżnić od sporu międzynarodowego, który występuje, gdy uczestnicy stosunków międzynarodowych wyrażają wobec siebie sprzeczne stanowiska i roszczenia odnośnie tych samych problemów. Spór podobnie jak konflikt ma podobne źródła powstania, ale jego uregulowanie może w większości wypadków nastąpić przy użyciu środków pozamilitarnych.

Reklama