Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Przemysław Mandela

Stosunki polsko-słowackie po konferencji monachijskiej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Przemysław Mandela

System sojuszy zawartych przez Czechosłowację w drugiej połowie lat trzydziestych, które w teorii powinny zapewnić jej bezpieczeństwo, okazał się zawodny w najbardziej kluczowym dla niej momencie, kiedy kanclerz Niemiec, Adolf Hitler zdecydował się wprowadzić w życie założenia agresywnej polityki zagranicznej. Po zajęciu Austrii w marcu 1938 roku i okrążeniu państwa czechosłowackiego od południa stało się jasne, że będzie ono kolejnym celem dla zaborczej polityki Niemiec.

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

Autorzy: 
Przemysław Mandela

Problematyka dotycząca udziału armii słowackiej w kampanii wrześniowej 1939 roku jest często bagatelizowana przez polskich historyków i traktowana jedynie w kategoriach swego rodzaju ciekawostki, towarzyszącej rozważaniom na temat działań wojennych w Polsce we wrześniu i październiku 1939 roku. Poza pracami Zygmunta Czarnotty i Zbigniewa Moszumańskiego, publikowanych w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” czy informacjami zawartymi w świetnej, wznowionej w 2009 roku monografii Ryszarda Daleckiego „Armia ‘Karpaty’ w wojnie obronnej 1939 roku”, próżno było szukać pełniejszych opracowań z tej dziedziny, oscylujących zwłaszcza wokół militarnych aspektów całego zagadnienia. Nieco lepiej sytuacja przedstawiała się w sferze politycznej, w której obowiązkowymi pozycjami były prace prof. Ewy Orlof oraz dra Mateusza Gniazdowskiego. Brakowało jednak na polskim rynku wydawniczym publikacji, mogącej ująć całość problemu zarówno w kwestii militarnej jak również politycznej.

Reklama