Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Przemysław Brzuszczak

Reprodukcja dyskursu kolonialnego w kontekście retoryki praw człowieka? Uwagi na kanwie »Orientalizmu« Edwarda Saida

Autorzy: 
Przemysław Brzuszczak

Przyjmijmy za Wiktorem Osiatyńskim, iż być może „najpoważniejsze […] wyzwanie wiąże się z uniwersalizmem praw człowieka. Coraz częściej rozlegają się zarzuty, że prawa człowieka zostały narzucone światu przez Zachód wbrew tradycjom i wartościom innych kultur. Zarzut ten należy potraktować poważnie, zwłaszcza w obliczu sporów między Zachodem a światem islamu”[1]. W tym kontekście należałoby sięgnąć po pracę, bez której akademickie spekulacje wydają się najzwyczajniej uboższe. Mowa rzecz jasna o „Orientalizmie” Edwarda Saida, stanowiącym dla tego rodzaju rozważań punkt wyjścia czy zaczepienia.

Reklama