Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Przemysław Benken

Rozważania na temat konfliktów asymetrycznych cz. III

Autorzy: 
Przemysław Benken

Badacze anglojęzyczni dużo uwagi poświęcili rozważaniom nad strategiami, jakie może przyjąć silniejsza i słabsza strona, biorąca udział w działaniach asymetrycznych. Dla silnego aktora (przy założeniu, że posiada on inicjatywę operacyjną, co sprawdza się w ogromnej większości przypadków) przedstawiono dwie główne opcje.

Rozważania na temat konfliktów asymetrycznych cz. II

Autorzy: 
Przemysław Benken

W przypadku wojen asymetrycznych należy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne ich aspekty, które są obecnie mocno podkreślane. (1) Jak zauważył np. A. Wejkszner, wojny asymetryczne polegają na prowadzeniu niekonwencjonalnych działań wojennych, a zatem innych od tych, opisanych m.in. w Artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych, traktujących o konfliktach konwencjonalnych jako sytuacjach oznaczających użycie siły przeciwko integralności terytorialnej innego państwa lub w celu samoobrony przed agresją ze strony innego państwa. Kolejny badacz, H.

Rozważania na temat konfliktów asymetrycznych cz. I

Autorzy: 
Przemysław Benken

Głośne, przewlekłe konflikty zbrojne w Iraku i Afganistanie sprawiły, iż termin "wojna asymetryczna" stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Sprzyjały temu przemiany w międzynarodowych stosunkach politycznych po 1989 roku, które w dużym stopniu zdezaktualizowały "zimnowojenne" teorie prowadzenia działań militarnych. Jednakże kwestie związane z "wojną asymetryczną" i tzw. "nowymi wojnami" budzą pewne kontrowersje i wymagają dookreślenia.

Strategie Nixona wyjścia z Wietnamu

Autorzy: 
Przemysław Benken

Ofensywa Tet z 1968 roku odebrała amerykańskim decydentom oraz opinii publicznej wiarę w możliwość wygrania konfliktu w Wietnamie. Od tego momentu skupiano się już tylko na honorowym wycofaniu z Indochin. Stało się to podstawą polityki Nixona, który zastąpił Johnsona na stanowisku prezydenta, obiecując rodakom zakończenie wojny i wygranie pokoju oraz dając do zrozumienia, iż ma on odpowiedni do tego celu plan.

Bliski Wschód - powtórka z historii?

Autorzy: 
Przemysław Benken

Nikt nie ma obecnie wątpliwości, że jesteśmy świadkami poważnych przemian na Bliskim Wschodzie o charakterze wręcz historycznym, których skalę będzie się być może w przyszłości porównywać z „Jesienią Narodów” w Europie Środkowo - Wschodniej. Pytaniem otwartym pozostaje kierunek przemian, które zachodzą obecnie m.in. w Tunezji, Egipcie, Libii, a które mogą objąć jeszcze Algierię, Syrię, a nawet Iran. Pytanie to jest niezwykle ważne w kontekście istnienia olbrzymich złóż surowców naturalnych, znajdujących się na obszarze wymienionych państw.

Smutne dziedzictwo wojny: utracone dobra kultury

Autorzy: 
Przemysław Benken

Tekst niniejszy podejmuje problematyczną kwestią w aktualnych stosunkach polsko-niemieckich, dotyczącą zwrócenia sobie przez owe dwa państwa utraconych dóbr kultury i sztuki. Jest to istotny punkt sporny w relacjach między wspomnianymi krajami, który w ogromnym stopniu pozostał nierozwiązany i niewiele wskazuje, by sytuacja w najbliższym czasie mogła ulec poprawie.

Reklama