Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Paweł Szopiński

"Oswoić smoka czy próbować przepędzić?" - Chiny jako wyzwanie dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Autorzy: 
Paweł Szopiński

Według raportu „Polska w 2030” sporządzonego przez zespół ministra Boniego, Polsce grozi tzw. „dryf cywilizacyjny”. Zjawisko to rozumiane jako brak strategii i pomysłu „na siebie” w skali całego państwa, którego przejawem jest nie tylko brak realnego rozwoju gospodarczego, ale skazanie takiego kraju na powolny upadek gospodarczy i społeczny. Dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, które na potrzeby tego artykułu rozumiem jako „niczym nie zagrożoną perspektywę rozwoju”, zminimalizowanie możliwości wystąpienia dryfu jest problemem pierwszorzędnym. Problemem, przed którym stają państwa postkomunistyczne, które wkroczyły na drogę transformacji ustrojowej. Diagnoza Boniego jest warta głębszej analizy, której w Polsce, szczególnie we wiodących mediach brakuje.

Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL

Autorzy: 
Paweł Szopiński

Patrząc na sam tytuł publikacji, można od tej niej wiele oczekiwać. Po pierwsze dlatego, że generalnie monografie naukowe poświęcone tematyce wywiadu, w szczególności tego polskiego, to rzadkie wydarzenie na rynku wydawniczym. Po drugie z powodu osoby autora. Zbigniew Siemiątkowski jest, a raczej był, praktykiem – zajmował bowiem stanowisko szefa Agencji Wywiadu. Dodatkowo, wywodzi się on jeszcze z PZPR. Z tych właśnie powodów odpowiedzi na kluczowe pytania stawiane w książce zaskoczą niejednego odbiorcę.

Reklama