Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Paweł Rogaliński

"Amerykanie chcą prezydenta, który zadba o grubość ich portfeli"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Rogaliński

Amerykańscy wyborcy przywiązują ogromną wagę do koniunktury gospodarczej. Zasada w USA jest taka: jeżeli sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, głosuje się na partię rządzącą. Jeżeli jest zła, głosuje się na opozycję – mówi Pawłowi Rogalińskiemu w drugiej części wywiadu prof. Longin Pastusiak, wybitny amerykanista i b. marszałek Senatu RP.

„W USA nie obraża się przeciwników politycznych tak, jak w Polsce”

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Rogaliński

W USA nie obraża się przeciwników, nie używa tak nagminnie języka nienawiści. Polityk musi być przede wszystkim nastawiony na kompromis, musi być pojednawczy - mówi Pawłowi Rogalińskiemu prof. Longin Pastusiak, amerykanista i b. marszałek Senatu RP.

Parlament Europejski: "ACTA odkładamy ad acta"

Autorzy: 
Paweł Rogaliński

12 kwietnia w Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie zorganizowane przez frakcję Socjalistów i Demokratów pn. "ACTA: Czyje prawa chroni?" Na temat ACTA wypowiadali się nie tylko eurodeputowani, ale też eksperci, przedstawiciele firm, politycy i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Bratobójcza krew

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Rogaliński

Polacy i Litwini budowali wspólne, tolerancyjne państwo przez ponad czterysta lat. I nagle coś pękło. Bratobójcza krew zatruła wzajemne zaufanie. Fala dyskryminacji i przepaść nienawiści zniszczyły wszystko, co było budowane od wieków.

Parytet w parytecie ...a wszystko to jeszcze raz w parytecie

Parytet, podobnie jak sama demokracja, jest w odczuciu jego zwolenników istotną wartością na drodze do zwalczania dyskryminacji i promocji różnorodności. Jest też jednak obarczony tą samą wadą - nie jest uniwersalny i niejednokrotnie wywołuje skutki odwrotne do zamierzonych. Zamiast prowadzić nieustanne wyliczenia ze względu na kolor skóry, płeć, orientację seksualną czy wiek, warto zastanowić się, czy tego rodzaju mania równości nie doprowadzi nas do obłędu. Po co dzielić społeczeństwo na wrogie sobie grupy i wprowadzać niespotykaną dotychczas segregację ludzi na lepszych i gorszych?

Wyższe zasiłki = wyższe bezrobocie?

Autorzy: 
Wyższe zasiłki = wyższe bezrobocie?
Bruksela, obrady okrągłego stołu Unii Europejskiej. Tematyka w całości poświęcona ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. O tym, czy biedny może posiadać telefon komórkowy, czy polskie władze prowadzą słuszną politykę socjalną oraz czy wysokie zasiłki zachęcają do bezrobocia, Paweł Rogaliński rozmawia z Piotrem Sarneckim, ekspertem rynku pracy w PKPP Lewiatan.

UE do 2020 roku: jakie cele?

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Obecna sytuacja na Starym Kontynencie jest bezprecedensowa pod wieloma względami i wymaga umocnienia wewnętrznego i zewnętrznego nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej najbliższych partnerów.
 
Unia Europejska powinna działać aktywnie w kilku kluczowych polach, do których zaliczyć można edukację i promocję, gospodarkę, sprawy społeczne, a także politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jakie powinny być w związku z tym priorytety naszej polityki na następną dekadę?

Cel: Mniej biednych Europejczyków

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
László Andor, komisarz Unii Europejskiej, w rozmowie z Pawłem Rogalińskim dla "Stosunków Międzynarodowych" o walce z bezrobociem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
 
Paweł Rogaliński: Panie Komisarzu, w ciągu ostatnich lat Komisji Europejskiej nie udało się w pełni zrealizować zakładanych celów walki z ubóstwem.
 

Renesans małych ojczyzn

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Burzliwe wydarzenia w naszym kraju stosunkowo szybko ukształtowały sprawnie funkcjonujące społeczności lokalne, oparte w dużej mierze na bezinteresownej chęci realizowania interesu publicznego. W ten sposób wykreowaliśmy nasze małe ojczyzny, a one same – nas.
 
Przez wiele lat pojęcie społeczeństwa obywatelskiego było Polakom obce. Zobojętniali na politykę i wszelkie wydarzenia w kraju, rodacy nie mieli zamiaru włączyć się w aktywne życie społeczne. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele – część osób nie uczestniczyła w nim ze względów światopoglądowych, część też z urazy do przymusowej aktywności w czasach PRL. Jeszcze inni ze zwykłego braku zainteresowania otaczającym ich światem.

EUROubóstwo

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Pod koniec prezydencji hiszpańskiej, w Brukseli zorganizowano spotkanie z przedstawicielami najuboższych z całej Unii. Nic w tym niezwykłego, bowiem każda kolejna prezydencja UE przypadająca na okres od stycznia do czerwca zobowiązana jest do zorganizowania spotkania obejmującego grupę polityków, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli osób najuboższych, wykluczonych społecznie i reprezentantów mediów ze wszystkich 27 krajów członkowskich. Obrady w Brukseli mają niezwykle ważny cel - zaradzić ubóstwu, które dosięga co szóstego Europejczyka. Roszczeniowe postulaty wyrównywania szans spotkały się jednak z masową nieobecnością polityków.

Reklama