Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Patrycja Żbikowska

Równi i równiejsi - czyli unijna dyplomacja

Autorzy: 
Patrycja Żbikowska
Wczoraj szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton ogłosiła nominacje pierwszych dwudziestu dziewięciu ambasadorów UE na świecie. Wśród nich znalazło się miejsce dla przedstawicieli z Polski. Z grupy nowych państw członkowskich jedynie Polska, Litwa i Bułgaria otrzymały nominacje. Niewątpliwie odbierać to można jako sukces. Zadać jednak należy pytanie, czy aby nie był to skuteczny zabieg ze strony pani Ashton mający na celu uspokojenie strony polskiej i załagodzenie sporu toczącego się o powstający korpus dyplomatyczny Unii. 

Dyplomacja Unijna szyta na miarę XXI wieku?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Patrycja Żbikowska
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 13 Grudnia 2007 podpisały Traktat Lizboński. Po wielu miesiącach dyskusji i sprzeciwu takich państw jak Irlandia czy Polska wszedł on w życie 1 Grudnia ubiegłego roku. Wraz z nim zaczęły obowiązywać różnej natury fundamentalne zmiany we Wspólnocie, między innymi te dotyczące dyplomacji Unii. Zostało utworzone stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Takim zmianom przyświecała idea mająca na celu wzmocnienie głosu Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Jak się niestety ostatnio okazało zmiany te zdają się Europę bardziej dzielić niż łączyć.
 

Reklama