Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Płk dr Krzysztof Surdyk

Globalny wymiar kryzysu na Ukrainie. Analiza IBnSM

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Płk dr Krzysztof Surdyk

Zrozumienie skomplikowanej sytuacji politycznej we współczesnym świecie, kreowanym przez media, nie jest sprawą prostą. Pół biedy, kiedy sytuacja ta jest w miarę stabilna, a główni gracze na światowej scenie podejmują bardziej lub mniej udane próby przestrzegania zasad „politycznej gry”.

Rosyjskie siły zbrojne - czynnik odstraszania czy zagrożenia?

Autorzy: 
Płk dr Krzysztof Surdyk

Prawidłowe i przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, rozpoznanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zagrożenia militarnego ma podstawowe znaczenie dla każdego państwa i utrzymania niepodległego bytu narodu. Ocena zagrożeń, w tym zagrożeń militarnych powinna być punktem wyjścia przy opracowywaniu doktryn i strategii obronnych, określających działania państwa i jego sił zbrojnych na wypadek kryzysu polityczno-wojskowego lub wojny. Ocena stopnia zagrożenia państwa wpływa również na potencjał własnych sił zbrojnych.
Przedstawiona niżej charakterystyka sił zbrojnych naszego sąsiada, Federacji Rosyjskiej może w pewnym teoretycznym wymiarze być przydatna do takiej oceny.

Reklama