Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Michał Rulski

Chorwacja w Unii Europejskiej

Autorzy: 
Michał Rulski

W obecnym dyskursie na temat przyszłości Unii Europejskiej większość analityków skupia się na sprawach wewnętrznych, obecnym kryzysie strefy euro, instytucji europejskich czy też problemach z zadłużeniem poszczególnych państw członkowskich. Zapominając po części o postępującym rozszerzeniu UE o Chorwację. I właśnie zagadnieniom związanym z tym procesem przypatrzyli się Jan Muś oraz Marta Szpala w swojej książce pt. Chorwacja w Unii Europejskiej, wydanej w serii ,,Bałkany XX/XXI”.

Reklama