Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Michał Lipa

Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego

Autorzy: 
Michał Lipa

W czasach, kiedy perspektywa powstania niepodległej Palestyny wydaje się oddalać, analizy wyjaśniające skomplikowaną sytuację jednego z większych narodów bez państwa są na wagę złota.

Unia Europejska jako cywilne centrum siły

Autorzy: 
Michał Lipa

Kiedy w latach siedemdziesiątych XX wieku Francoise Duchêne wyraził pogląd, iż Europa stanie się ośrodkiem cywilnej – czyli innej niż militarna – władzy, daleko było do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której początków należy się doszukiwać w Traktacie z Maastricht z 1992 roku. Wówczas – jak stwierdził Ian Manners – przerwano tabu związane z europejską polityką bezpieczeństwa, choć w kolejnych kilku latach nie poczyniono jeszcze znaczących kroków w kierunku jej urzeczywistnienia. Z kompetencji Unii Europejskiej nadal wyłączone były kwestie związane z obronnością, które pozostawiono w gestii autonomicznej (do traktatu z Nicei) Unii Zachodnioeuropejskiej.

Reklama