Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Martin Meredith

Afryka - stracona dekada

Autorzy: 
Martin Meredith

W latach 1980. nastąpił tak gwałtowny regres gospodarki Afryki, że okres ten nazwano „straconą dekadą”. W jednym kraju po drugim warunki życia ulegały gwałtownemu pogorszeniu. Około połowy lat osiemdziesiątych Afrykanie byli biedni, a nawet biedniejsi niż w czasie uzyskania niepodległości.

Reklama