Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Magdalena Mariankowska

Operacje i misje pokojowe ONZ

Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Granice między zapobieganiem konfliktom (conflict prevention), tworzeniem pokoju (peacemaking), utrzymaniem pokoju (peacekeeping), budowaniem pokoju (peacebuilding) oraz wymuszeniem pokoju (peace enforcement) ulegają zatarciu. Rzadko kiedy operacje pokojowe realizują tylko jeden typ zadań.

Międzynarodowa Kariera w ONZ

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Jeżeli myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby pracować w strukturach ONZ, teraz macie szansę – od czerwca do września będzie trwał nabór w ramach programu dla młodych profesjonalistów Young Professional Programme (YPP), który ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku konkurs jest organizowany dla obywateli ponad 60 państw, w tym także dla obywateli Polski.

Przedstawicielstwa UE przy ONZ

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Nie każdy wie, że Unia Europejska posiada przedstawicielstwa przy siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Nairobi. Funkcje reprezentacyjne pełni delegatura Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w imieniu Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Reklama