Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Krzysztof Widziński

Operacja „Barbarossa”. Klęska Niemiec na wschodzie

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku operacja „Barbarossa”, cieszy się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem badaczy. Owiana jest nimbem doskonałości niemieckiej machiny wojennej, która w spektakularnych sukcesach niemal złamała, latem i jesienią 1941 roku, „papierową potęgę” Związku Radzieckiego i tym samym, niemal, zakończyła II wojnę światową.

Stalin i zimna wojna

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Książek poświęconych zimnej wojnie jest stosunkowo dużo. Starają się one wyjaśnić wiele jej aspektów, często jednak marginalizują jej początek i przyczyny, albo nie radzą sobie z obraną problematyką. Podobnie sprawa ma się z licznymi biografiami Józefa Stalina, niekoniecznie potrafiącymi opisać z sensem problem końcowych lat życia „Gospodarza”. Mając na uwadze powyższe z wielkim sceptycyzmem podszedłem do pracy Wojciecha (Vojteha) Mastnego pt. „Stalin i zimna wojna”, która mierzy się nie tylko z problemem życia dyktatora, ale także z zimną wojną w jej początkowej fazie. Szybko okazało się, że obawy były całkowicie niesłuszne.

Problem planowania wojennego ZSRR przed czerwcem 1941 roku

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Problem sowieckich przygotowań wojennych prowadzonych w przededniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (WWO) jest dość skomplikowanym zagadnieniem. Badacz zajmujący się tym tematem napotyka na szereg trudności i przeszkód począwszy od skąpego materiału źródłowego na niezwykle wysokiej temperaturze sporów towarzyszących powyższej kwestii skończywszy.

Reklama