Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego

Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie". Odbędzie się ona 15 grudnia 2011 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w Łodzi, ul. Składowa 41/43. Tematy podejmowane w trakcie konferencji dotyczyć będą problematyki demokratyzacji i transformacji na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Afryki, a także rozważań teoretycznych.

Reklama