Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Katarzyna Cieszyńska

Demokratyzacja państwa a uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych

Autorzy: 
Katarzyna Cieszyńska
Jednym z głównych podmiotów w stosunkach międzynarodowych są suwerenne państwa, które działają w tej sferze poprzez swe władze. Charakter tych władz, może mieć wpływ na to, jak układają się stosunki z innymi państwami, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych . Warunkiem koniecznym do tego jest uznana przez inne państwa zdolność organów danego państwa do sprawowania władzy na określonym terytorium.
 

Reklama