Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Kamil Nadolski

Bieda Afryki wynika z jej bogactwa

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Kamil Nadolski

Kontynent afrykański posiada ogromne zasoby bogactw mineralnych, które mogłyby być źródłem, jego zamożności. Paradoksalnie, w znacznej mierze właśnie te bogactwa, eksploatowane przez międzynarodowe korporacje, są bardziej hamulcem niż czynnikiem rozwoju.

Surowce eksploatowane na terenie Afryki w wielu przypadkach nie tylko nie przynoszą korzyści, ale generują szereg problemów natury ekonomicznej, politycznej i społecznej. Odkrycie złóż surowców może oznaczać dla kraju nowe problemy, niekonieczne prowadząc do rozwiązania starych. Zjawisko to jest na tyle powszechne, iż w literaturze przedmiotu pojawiło się pojęcie „klątwy surowcowej”, której ofiarą padały afrykańskie państwa, próbujące oprzeć swój rozwój na przemyśle wydobywczym.

Piętno zniewolenia

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Kamil Nadolski

Pomimo 400 lat handlu niewolnikami, w trakcie których z Afryki wywieziono ponad 50 mln osób, ludzkie życie wcale nie zyskało na wartości. Wręcz przeciwnie. Cena jednego spośród 5 mln niewolników, którzy żyją dziś na Czarnym Lądzie wynosi 1,5 dolara.

Jakkolwiek państwa afrykańskie w różnym czasie uzyskały niepodległość, niemal wszystkie mają za sobą doświadczenia kolonialne i związane z nimi praktyki niewolnicze. Niewolnictwo było zakorzenione w historię Czarnego Lądu już od starożytności, dlatego warto choć pobieżnie nakreślić sytuację Afrykanów w przeszłości.

Zdrowotne oblicze nędzy

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Kamil Nadolski

Szacuje się, że ponad 300 mln mieszkańców Afryki nie ma dostępu do wody pitnej, a 28-44 proc. głoduje. Jedyną szansą na przezwyciężenie problemów zdaje się być pomoc zagraniczna. Przed kilku laty UNICEF szacowała, że łączny koszt zapewnienia podstawowej opieki społecznej w krajach rozwijających się, włączając w to opiekę zdrowotną, edukację, planowanie rodziny i czystą wodę wynosiłby 30-40 mld dolarów rocznie. W tym samym czasie bogaci tego świata każdego roku wydawali więcej na samą grę w golfa.

Kongo. Niechlubne zwierciadło Afryki

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Kamil Nadolski

Trzecie pod względem wielkości państwo w Afryce, w ciągu XX wieku zmieniało nazwę aż pięciokrotnie. Jak to się stało, że kraj, który po II wojnie światowej był drugim, po Ghanie, najbardziej dochodowym krajem w Afryce, na arenie stosunków międzynarodowych stał się dziś politycznym wrakiem? Nie pomogły nawet ogromne zasoby surowców mineralnych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do osłabienia państwa. Historia Demokratycznej Republiki Konga to historia Afryki. Czarny Ląd może przeglądać się w niej jak w zwierciadle, ponieważ stanowi miniaturę problemów, z jakimi od kilkudziesięciu lat zmaga się cały kontynent.

Afryka u bram Europy

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Kamil Nadolski

Fale rewolucji jakie w ostatnich miesiącach przetaczają się przez kraje afrykańskie, wzbudziły w Europie słuszny niepokój. Obawa, że Stary Kontynent zostanie zalany setkami tysięcy imigrantów z Afryki Północnej ma uzasadnienie nie tylko w bieżących wydarzeniach, lecz przede wszystkim w szacunkach demograficznych. Podczas gdy liczba Europejczyków z roku na rok maleje, Afrykańczyków przybywa w zastraszającym tempie.

Reklama