Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Jacek Jędrysiak

Żołnierze wyklęci - Tragedia tych którzy nie chcieli klaskać

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Historia pierwszych powojennych lat dziejów Polski to w dużej mierze ponura opowieść o bezskutecznych próbach odwrócenia losu skazującego nasz kraj na rolę sowieckiego satelity, poddanego radzieckiej wizji świata ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oficjalna historiografia i propaganda PRL od zaranie swego istnienia dokładała wszelkich starań by uczestnicy tych prób zostali zapamiętani jak opętana obsesją zatrzymania niemożliwego grupa fanatyków, wykolejeńców, sabotażystów i bandytów. Brutalne represje i fizyczna likwidacja najbardziej aktywnych przeciwników ustroju skutecznie ograniczyły możliwość protestu przeciwko niesprawiedliwym ocenom. Polegli w walce z władzą ludową zostali wyklęci podwójnie.

Terroryzm w medialnym obrazie świata

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Zagadnienia związane z różnymi aspektami terroryzmu stanowią jeden z najpopularniejszych tematów współczesnej debaty nad bezpieczeństwem. Sytuacja ta powoduje wysyp publikacji, które niestety niejednokrotnie nie wnoszą wiele nowego do naszej wiedzy o zjawisku, stanowiąc kompilację i powielenie znanych poglądów. Stanowi to potwierdzenie wyrażonej przed laty przez Martina van Crevelda opinii, że nadmierna powszechność twórczości w dziedzinie bezpieczeństwa nie wpływa dodatnio na poziom badań. Z tym większym uznaniem warto odnieść się do pracy „Terroryzm w medialnym obrazie świata” pod redakcją Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka, poruszający problem w sposób nowatorski i ciekawy.

Wojna od 1990 roku

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Jeremy Black to postać, której nie trzeba szerzej rekomendować. Brytyjski historyk wojskowości jest zasłużonym badaczem europejskiej wojskowości w XVIII stuleciu oraz weteranem debaty nad różnymi aspektami koncepcji tzw. rewolucji militarnych. Na polskim rynku wydawniczym jak do tej pory zaznaczył swą obecność jedynie mniej istotnymi ze swych licznych publikacji. Sytuację tę postanowiło zmienić wydawnictwo Rambler, publikując pracę „Wojna od 1990 roku”.

Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Mimo szybko zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej polski rynek wydawniczy nie jest przesadnie wypełniony publikacjami na jej temat. W aspekcie zainteresowania czytelników przyćmiewa ją bezwzględnie II wojna światowa, a kolejne publikacje znajdują na jej temat szerokie grono odbiorców.

Dziewczęta w maciejówkach

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

O wojnach przywykliśmy mówić z perspektywy mężczyzn. Opisy konfliktów zbrojnych obfitują zwykle w informacje o ich bohaterskich dokonaniach od poziomu dowódców po szeregowych żołnierzy. Kobiety są niejako tłem ich wyczynów, z rzadka nabierając podmiotowej roli.

Pożoga

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

„Pożoga” Jörga Friedricha zalicza się do grupy książek wobec których trudno przejść całkowicie obojętnie. Niemiecki autor jest powszechnie znany ze swego kontrowersyjnego podejścia do wielu aspektów historii II wojny światowej. Niejednokrotnie krytykowany, traktowany jako rewizjonista, jest jednak autorem szeregu odważnych i godnych uwagi interpretacji wydarzeń związanych z dziejami Niemiec w czasie wojny.

Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Major Michał Fiszer należy do grupy autorów, których nie trzeba czytelnikowi przedstawiać. Ten były pilot wojskowy należy dziś bowiem do grona najpopularniejszych telewizyjnych ekspertów wojskowych. Znany ze swych często kontrowersyjnych poglądów, zawsze popiera je nie tylko osobistym doświadczeniem, lecz także dogłębną wiedzą w tematyce bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy odnajdujemy w jego najnowszej książce.

Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Rynek wydawniczy w naszym kraju nie jest szczególnie zasobny w prace poświęcone problemom współczesnej sztuki wojennej. Liczba tłumaczonych na język polski tytułów jest bardzo ograniczona, te najistotniejsze dla światowej refleksji nad wojną są wciąż dostępne jedynie w oryginale. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych co jakiś czas wydaje tłumaczenia pozycji poświęconych problemom współczesnej wojny. Wybór dokonywany przez PISM może czasem wzbudzać kontrowersje, niewątpliwie jednak jego działalność daje zadość zapotrzebowaniu. Tak jest w wypadku recenzowanej pracy generała sir Ruperta Smitha.

Co nam zostanie po Afganistanie?

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

W debacie na temat obecności polskich żołnierzy w Afganistanie, obok przemawiających za argumentów natury politycznej i moralnej, często pojawia się wątek dotyczący modernizacji polskiej armii. Misja ma być szansą na całkowitą reformę Wojska Polskiego, czyniącą z niego nowoczesną machinę do realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego. Wzrosnąć ma profesjonalizm i wyszkolenie żołnierzy. Wydaje się, że promowana w ten sposób wizja reformy przez walkę ma bardzo wątpliwy wymiar.

Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Jednym z najciekawszych aspektów wojny polsko-bolszewickiej jest bez wątpienia udział w niej po stronie polskiej zagranicznych ochotników. Wiele sąsiadujących z rodzącym się komunistycznym imperium narodów czuło się bowiem zagrożonych jego pełnym rewolucyjnego zapału ekspansjonizmem, oznaczającym kres ich niepodległościowych aspiracji. W 1920 roku oczy wielu z nich były skupione na Polsce stawiającej czoła bolszewikom. Swoista wspólnota interesów była wzmacniana także poprzez braterstwo broni i krew przelaną we wspólnej sprawie przez ochotników z wielu krajów. Wśród nich wielu reprezentowało Finlandię.

Reklama