Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Inf. własna/SG WP

Wojskowy Krzyż Zasługi dla Generała Franciszka Gągora.

Autorzy: 
Inf. własna/SG WP

W uznaniu zaangażowania na rzecz wzmocnienia kolektywnej obrony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wzmacniania współpracy pomiędzy Kanadą i Polską dla dobra sił zbrojnych oraz w szczególności wsparcia na rzecz współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i kanadyjskimi wojskami w Afganistanie, 13 kwietnia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość nadania Wojskowego Krzyża Zasługi (the Meritorious Service Cross - Military Division) Generałowi Franciszkowi Gągorowi. Odznaczenie w imieniu w imieniu jej Królewskiej Mości Królowej Kanady, małżonce Generała Gągora wręczył Szef Obrony Kanadyjskich Sił Zbrojnych gen. Walter J. Natanczyk.

Reklama