Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


IBnSM

Oferta stażu w biurze Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
IBnSM

Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, wydawca Magazynu „Stosunki Międzynarodowe” oraz portalu Stosunki.pl poszukuje osób chętnych do odbycia 3 – miesięcznego bezpłatnego stażu na stanowisku Asystentka / Asystent Biura Zarządu IBnSM w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Od kandydata oczekujemy :

Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE - Panel Doktorantów

Seminarium Doktorantów

„Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE”
w ramach międzynarodowej konferencji naukowej

AFB 2011 - Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie

Autorzy: 
IBnSM

Pojęcie zagrożenia asymetrycznego nabrało popularności po zamach terrorystycznych z 11/09 oraz ciągle ewoluuje. Mianem zagrożenia asymetrycznego określa się najczęściej nowe nieklasyczne metody i narzędzia walki. Obejmuje swoim zakresem: terroryzm, przestępczość transnarodową, oddziaływanie ekonomiczne oraz psychologiczne, prowadzenie walki informacyjnej i informatycznej, zagrożenie użycia broni ABC.

Reklama