Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Forum Młodych Dyplomatów

Na straży demokracji. Wyborcze misje obserwacyjne - teoria i praktyka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Forum Młodych Dyplomatów

Przedstawicielstwo Regionalne Stowarzyszenia „Forum Młodych Dyplomatów” w Poznaniu we współpracy z Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych działającym przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję na temat wyborczych misji obserwacyjnym pt.

 

Reklama