Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Elżbieta Daszkowska

V4 skutecznym narzędziem polskiej polityki zagranicznej

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

Grupa Wyszehradzka, zwana też Czworokątem Wyszehradzkim –V4, jest powstałą w 1991r. z inicjatywy Polski, Czechosłowacji, Węgier i Słowacji platformą kooperacji państw Europy Środkowo- Wschodniej. Lata dziewięćdziesiąte XX w. były poświęcone nawiązaniu współpracy państw byłego bloku komunistycznego z UE i NATO w kwestii przystąpienia do struktur tych organizacji. 

Polska polityka zagraniczna w dobie kryzysu strefy euro oraz polityki zagranicznej UE

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

„Książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien wybrać sobie lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby poznać się na sieciach i lwem, aby odstraszać wilki”. Cytat z „Księcia” autorstwa jednego z największych myślicieli politycznych, Niccolo Machiavellego, nie stracił nic na aktualności i dobrze obrazuje sytuację, w jakiej znalazła się Polska kreując swoją politykę zagraniczną po prawie 10 latach obecności w Unii Europejskiej.

 

Przyczyny słabości strefy euro i potencjalne skutki jej rozpadu

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

Strefa euro stanęła obecnie przed ryzykiem rozpadu na skutek trwającego od 2010 r. kryzysu zadłużenia publicznego. Sytuacja takich krajów jak Grecja, Włochy czy Hiszpania jest szczególnie trudna. Bez uzyskania pomocy ze strony międzynarodowych instytucji finansowych i samej Unii za pośrednictwem EBC, państwa te nie byłyby w stanie spłacać swoich bieżących zobowiązań. Opisana powyżej sytuacja przekłada się na groźbę bankructwa i wyjścia niektórych uczestników ze strefy euro, a to oznaczałoby powrót do walut narodowych i poważny impas w projekcie europejskiej integracji.

 

Reklama