Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Dr Jacek Reginia - Zacharski

Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

Autorzy: 
Dr Jacek Reginia - Zacharski

Wśród wielu opinii dotyczących ewolucji świata polityki - przede wszystkim, choć nie tylko – międzynarodowej, w ostatnim dziesięcioleciu na stałe gościć zaczęło różnie odmieniane pojęcie „hybrydowości”. Koresponduje ono z takimi określeniami, jak „świat poklasyczny”, „ponowoczesny”, czy wreszcie „powestfalski”. Nie wchodząc głębiej w debatę na temat słuszności tych ujęć, przyznać trzeba, że w ostatnim ćwierćwieczu istotnej erozji uległy klasyczne kanony pojęciowe i klasyfikacje stosowane w szeroko rozumianych naukach o polityce. Dotyczy to procesów w polityce i, w tym samym stopniu uczestników stosunków międzynarodowych i polityki w ogóle.

Reklama