Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Dr Emmy G. Irobi

Rewizja polskiej polityki zagranicznej wobec Afryki

Autorzy: 
Dr Emmy G. Irobi

Artykuł ten poddaje analizie polsko-afrykańską politykę od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to próba określenia konturów i możliwie podstawowych elementów polskiej polityki zagranicznej względem Afryki. Ponadto, przedmiotem analizy będzie wpływ europeizacji polskiej polityki zagranicznej na stosunki z Afryką. Chociaż podstawowe założenia polskiej polityki zagranicznej wobec Afryki nie wiele się zmieniły, to jednak znalazły się pod wpływem zewnętrznych kwestii i nowych zachowań. Dynamika polityki polsko-afrykańskiej odbiła się znacząco na różnych odsłonach polskiego parlamentu poprzez ministrów spraw zagranicznych od 2004 roku. 

Reklama