Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


dr Andrzej Dubicki

Kraj smutny pełen humoru

Autorzy: 
dr Andrzej Dubicki

Praca o postkomunistycznej Rumunii jest dalszym ciągiem opowieści o historii tego państwa we wcześniejszej monografii Adama Burakowskiego „Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceausescu 1965-1989”.

Reklama