Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Bartosz Mroczkowski

Lew i lis: Rosyjska szkoła dyplomacji

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Bartosz Mroczkowski

Jednym z wielu powodów, dlaczego Rosja przez ostatnie dziesięć lat zyskała status mocarstwa co najmniej regionalnego były rosnące ceny ropy i gazu. Rosjanie przekonali innych potentatów, co do swojej pozycji w regionie i w polityce globalnej stosując zarówno siłę, jak i spryt, utożsamiane przez Machiavellego odpowiednio z lwem i lisem. Aby jednak zając ważną pozycję w światowym układzie sił samo zaplecze surowcowe nie wystarczyło. Potrzebna była ambitna i umiejętna gra na arenie międzynarodowej, reprezentowana przez rosyjską dyplomację, uważaną za posiadającą jedną z najlepiej wyszkolonych kadr na świecie.

Rosja i Gruzja - recesja stosunków

Autorzy: 
Bartosz Mroczkowski
Stagnacja i brak perspektyw na poprawę stosunków pomiędzy Rosją, a Gruzją nie wzbudza już takiego zainteresowania Europy jak jeszcze dwa lata temu. Konflikt gruziński został wykorzystany przez Rosjan do realizacji swoich interesów, a państwa UE włącznie z USA nie są w stanie wyegzekwować na Rosji zmiany decyzji. To pokaz sił i efekt słabnącej pozycji USA, a status quo w regionie jest efektem rosyjsko – amerykańskiego „resetu”.
 

Polska Gazpromem, Ukraina Europą. Czego chce KE?

Autorzy: 
Bartosz Mroczkowski
Konflikt gazowy pomiędzy Ukrainą a Rosją, który rozciągał się na przestrzeni ostatniej dekady, doprowadzając w styczniu 2009 r. do znacznych ograniczeń w dostawach gazu do krajów UE, spowodował dyskusję we Wspólnocie na temat bezpieczeństwa energetycznego i dywersifikacji dostaw surowca z Rosji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie dostaw z Norwegii oraz zakup skroplonego gazu z Kataru. Drugie rozwiązanie jest jednak bardzo kosztowne i nie zapewniałoby pełnej niezależności dla Europy,  ponieważ w krajach Unii Europejskiej nie ma wystarczająco dużo gazoportów.
 

Reklama