Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Arkadiusz Rosiński

Europejska energetyka na rozdrożu – Szanse i Wyzwania

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Według danych Banku Światowego polityczne sankcje nakładane przez Zachód na Rosję mogą negatywnie wpłynąć przede wszystkim na rynek europejski. Szacuje się, iż podczas gdy Rosja straci około 10% przychodów PKB, to cena gazu dla Zachodu wzrośnie o co najmniej połowę lub około 0,15% PKB UE! Oczywiście ceny gazu wzrosną nierównomiernie – w zależności od potencjałów energetycznych poszczególnych państw. Najbardziej ucierpią na tym państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, które zużywają 80% zasobów energetycznych pochodzących właśnie z Rosji. 

BRICS – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Zbliżający się VI szczyt grupy BRICS rodzi pytanie o przyszłość tej struktury międzynarodowej. Rosja doskonale radzi sobie w relacjach z Chinami i RPA. Dotychczasowa współpraca brazylijsko-rosyjska przechodzi pewien kryzys. Korzystają na nim Chiny. Indie zaś współpracują z Rosją i Chinami nad wspólnymi projektami infrastrukturalnymi i wojskowymi. Czy aktualny kryzys polityczny w relacji Rosji ze światem zachodnim zaszkodzi współpracy w ramach grupy? Wydaje się, że państwa BRICS dysponują na tyle silnym potencjałem, że powinny sprawnie dojść do wspólnego porozumienia. Wszystko zależy jednak od woli politycznej poszczególnych państw członkowskich.

Świat bez broni jądrowej – ideały Barracka Obamy a rzeczywistość

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Denuklearyzacja świata jest najbardziej nurtującym problemem globalnym. Groźba użycia „atomu” paraliżuje każdy zdrowy umysł, a jednak, od czasów Hiroszimy i Nagasaki, jest to najskuteczniejsze narzędzie odstraszania. Na ile realnym jest zatem dążenie Obamy do świata bez broni nuklearnej?

Idea świata bez broni nuklearnej zapowiedziana została przez Barracka Obamę w Berlinie 24.07.2008 r. znamiennymi słowami „To jest czas, kiedy musimy odnowić cel, jakim jest świat bez broni jądrowej”. 

Dwa filary europejskiego bezpieczeństwa?

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Stopniowe zmniejszanie aktywności wojskowej USA w Europie tworzy nową europejską jakość geopolityczną. Wobec tego wymagana jest ściślejsza współpraca państw unijnych w obszarze bezpieczeństwa. Polska i Francja wydają się rozumieć tę potrzebę. Wraz z końcem 2013 roku nastąpił wzrost aktywności w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa i obrony. Wiąże się to m.in. z wypowiedziami naczelnych dowódców amerykańskich: dowódcy operacyjnego NATO – gen. Philipa Breedlove`a w listopadzie 2013 r. oraz dowódcy wojsk lądowych USA w Europie – gen. dyw. Donalda Campbella we wrześniu 2013 r. 

Reklama