Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Andrzej Świdziński

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Oblicze Pakistanu”

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Andrzej Świdziński

Współczesne stosunki pakistańsko-chińskie, polityka USA wobec Pakistanu, pogranicze pakistańsko-afgańskie czy też rola Islamskiej Republiki Pakistanu w dywersyfikacji dostaw surowców do Indii, były jednymi z tematów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Oblicze Pakistanu” zorganizowanej przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kołem Naukowym Indologów UJ, Katedrą Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych UJ i Instytutem Filologii Orientalnej UJ. Konferencja odbyła się pod patronatem Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Warszawie Murada Aliego oraz rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karola Musioła.

Bilateralne stosunki USA z Izraelem – strategiczne partnerstwo?

Autorzy: 
Andrzej Świdziński
Gdy wybory prezydenckie w 2009 roku wygrał Barack Obama, wielu obserwatorów poddawało w wątpliwość kontynuację specjalnych relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem, zwłaszcza po mocno proizraelskiej polityce gabinetu G. W. Busha. Przyspieszona izraelska operacja Płynny Ołów w Strefie Gazy pod koniec 2008 roku, która była swego rodzaju wykorzystaniem kończącego się amerykańskiego wsparcia na Bliskim Wschodzie, zdawała się potwierdzać zasadność stawianych tez.
 

Reklama