Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Łukasz Muszyński

Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Łukasz Muszyński

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa
„Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym”
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Składowa 41/43, 28 listopada 2013 r.

„Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”

Autorzy: 
Łukasz Muszyński

W dniach 21-22 listopada 2012 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, zorganizowana przez Koło Naukowe Politologów UŁ. Było to kolejne z cyklicznie organizowanych wydarzeń naukowych, w którym prelegenci z wielu ośrodków akademickich mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia poświęcone problematyce systemów oraz kampanii wyborczych.

Reklama